Starostwo w ministerialnym projekcie

w Aktualności

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu chce wypracować jeden z najwyższych standardów obsługi w Polsce. Dlatego jako trzeci urząd na Dolnym Śląsku i jeden z trzydziestu w Polsce, bierze udział w pilotażowym projekcie pn. ,,Równość standardem dobrego samorządu" zarządzanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Projekt ma na celu wsparcie urzędów administracji samorządowej w Polsce w realizacji konstytucyjnej i unijnej zasady równości i polityki równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religie, wyznanie i poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz płeć. – W codziennej praktyce naszego urzędu realizujemy już te zasady. Uważamy jednak, iż szkoleń nigdy za wiele, zawsze można wypracować dodatkowe narzędzia, aby realizować te zadania na najwyższym poziomie w kraju. Dlatego zgłosiliśmy się do projektu – wyjaśnia Starosta Wałbrzyski Robert Ławski. Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie Standardu i Indeksu Równości, czyli zasad, jakie powinny być przestrzegane w ramach usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową oraz kompleksowego systemu pomiaru realizacji polityki równościowej, co pozwoli na samodzielne dokonywanie oceny stopnia realizacji polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w danym urzędzie administracji samorządowej. Projekt realizuje  Fundacja "Feminoteka" (jako lider), przy współudziale Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Instytuty Laudator oraz partnerów zagranicznych: Uniwersytetu w Maceracie (Włochy), Miasta Vantaa (Finlandia) oraz Stowarzyszenia Fińska Liga Praw Człowieka (Finlandia). Projektem zarządza Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.Oprócz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, w projekcie z terenu Dolnego Śląska bierze udział jeszcze Urząd Miasta w Jeleniej Górze i Urząd Miasta w Piechowicach.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top