Strategia dla Świebodzic

Strategia dla Świebodzic

w Region

Jakie kierunki rozwoju przyjmie miasto do 2020 roku? Co będzie priorytetem, jakie obszary życia społecznego powinny być dla samorządu najważniejsze? Między innymi na te pytanie odpowiedź przyniesie nowa Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Świebodzice na lata 2011-2020. Prace nad tym niezwykle ważnym dokumentem weszły w decydującą fazę, rozpoczęły się bowiem konsultacje społeczne.

Zostały one poprzedzone badaniem ankietowym, w którym świebodziczanie mogli zaakceptować lub zaproponować nowe kierunki rozwoju swojego miasta. Sporo ciekawych informacji przyniosła pierwsza tura bezpośrednich konsultacji, które w czwartek, 5 maja, niemal przez cały dzień odbywały się w świebodzickim ratuszu. Prowadziła je firma Hektor z Tarnowa, która na zlecenie gminy przygotowuje strategie. Przedstawiciele firmy spotkali się najpierw z Młodzieżową Radą Miejską, następnie z radnymi, pracownikami urzędu a na koniec z mieszkańcami miasta – na tym spotkaniu pojawili się głównie przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Prowadzący spotkania dr Stanisław Lis, prezes firmy Hektor, objaśniał zasady budowania strategii, dokumenty nadrzędne, które brane są pod uwagę podczas przygotowywania lokalnych planów rozwoju (muszą być powiązane z programami narodowymi i regionalnymi); prezentował także zaproponowaną wstępnie wizję rozwoju miasta do 2020 roku oraz obszary i cele strategiczne, poprzez które będzie ona realizowana.

Ogólnym, roboczym założeniem strategii jest uczynienie ze Świebodzic miasta przyjaznego i bezpiecznego, dążącego do zapewnienia swoim mieszkańcom dobrych warunków życia i zaspokajanie ich potrzeb. Miasto będzie się starało realizować te założenia poprzez następujące obszary: infrastruktura miejska, promocja przedsiębiorczości, turystyka i rekreacja, edukacja i kultura i polityka społeczna. W trakcie konsultacji pojawiły się dwa nowe obszary, które zostaną uwzględnione w strategii. To: ochrona zdrowia, rolnictwo i ochrona środowiska. Młodzi ludzie zwracali szczególną uwagę na organizację czasu wolnego poprzez utworzenie w mieście miejsca, w którym mogliby codziennie się spotykać, spędzić ciekawie czas, skorzystać z internetu czy realizować swoje pasje. Podczas spotkań z radnymi i pracownikami magistratu szczególny nacisk położono na kwestie związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Nie ma czasu na nudę

Podczas tegorocznych wakacji najmłodsi mieszkańcy gminy Czarny Bór nie mają czasu na 

Warsztaty dla dzieci

W Centrum Kultury w Czarnym Borze rozpoczęły się Warsztaty dla dzieci ramach 
Go to Top