Strategia Powiatu Wałbrzyskiego przyjęta

w Polityka

Szereg ważnych decyzji, dotyczących powiatu i mieszkańców przyjęli radni na ostatniej sesji.

Wśród nich były m.in.:  Strategia Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021-2030, Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023, Powiatowa Strategię rozwiązywania problemów społecznych powiatu wałbrzyskiego na lata 2021-2030 oraz Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-2030.  Podjęto również uchwały o wspólnej realizacji budowy chodników w gminach: Stare Bogaczowice w ciągu drogi powiatowej 3464D, etap III, Boguszów- Gorce ul. Kosynierów, Walim w miejscowości Dziećmorowice. Decyzję radnych gmina Walim przejęła od powiatu zadania z zakresu zimowego utrzymania chodników, pozimowego i letniego sprzątania dróg, koszenia poboczy i czyszczenia rowów przydrożnych na terenie gminy. Udzielono pomocy finansowej gminie Mieroszów i Szczawno – Zdrój. Rozpoczyna się również kwalifikacja wojskowa dlatego radni wyrazili zgodę na przejęcie przez Powiat niektórych zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto podnieśli wynagrodzenie dla rodzin zastępczych oraz zapoznali się ze sprawozdaniami z prac komisji rad.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Polityka

Policja dziękuje powiatowi

Jednogłośnie przyjęto zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej podczas ostatniej sesji
Go to Top