Strategia Rozwoju Mieroszowa

Strategia Rozwoju Mieroszowa

w Gospodarka

Przedstawiciele urzędu, biznesu i organizacji pozarządowych wzięli udział w I posiedzeniu zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014 – 2020. Zadaniem zespołu będzie stworzenie dokumentu, który stanie się podstawą planowania strategicznego na najbliższe lata.

Punktem wyjścia dla opracowania będzie dokładna diagnoza istniejącej sytuacji społecznio-ekonomicznej oraz bilans szans i zagrożeń wraz z analizą SWOT. Część planistyczna obejmie wypracowanie wizji, celów strategicznych i kierunków rozwojowych. Ważnym elementem procesu tworzenia Strategii są konsultacje społeczne. W celu dokładnego zbadania potrzeb, oczekiwań i preferencji społeczności lokalnej do zespołu zaproszono przedstawicieli różnych środowisk i grup społecznych. Znaleźli się w nim także partnerzy z Republiki Czeskiej. Procedura uspołecznienia dokumentu zakłada również bezpośredni udział mieszkańców w jego tworzeniu. Będzie to możliwe już na etapie formułowania wizji i celów strategicznych. Takie rozwiązanie umożliwia wszystkim zainteresowanym aktywny udział w kreowaniu kluczowych dla Gminy kierunków rozwoju. Konsultacjom społecznym poddany zostanie również gotowy dokument.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Wizerunkowa wpadka

Prezes Jarosław Kaczyński rozwiązał struktury partyjne w Wałbrzychu. Decyzja związana jest  z
Go to Top