Strategia Rozwoju przyjęta

Strategia Rozwoju przyjęta

w Aktualności

Rada Miejska w Wałbrzychu przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku.

– Wraz z przystąpieniem Zarządu Województwa Dolnośląskiego do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa na lata 2020-2030, zaszła potrzeba aktualizacji „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku", aby ponownie zsynchronizować kierunki rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz całego województwa – mówi dr Roman Szełemej, lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Wałbrzycha. Dokument „Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku" obejmuje syntetyczną diagnozę Aglomeracji jako miejskiego obszaru funkcjonalnego. Jest kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej we wszystkich sferach tzn. sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci priorytetów i działań operacyjnych. Zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem w dłuższym horyzoncie czasowym określając działania, jakie należy podjąć, aby Aglomeracja mogła funkcjonować i rozwijać się. Dokument określa wizję oraz wyznacza najważniejsze kierunki działań, które umożliwią skuteczne rozwiązanie problemów oraz wzmocnią potencjał Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Przyjęcie przez Gminę „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku" pozwoli na ubieganie się o środki finansowe z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Budżet uchwalony

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwaliła budżet na 2023 rok

Zwiedzili Polskę

Kilka istotnych uchwał podjęli radni na ostatniej sesji rady powiatu wałbrzyskiego.
Go to Top