Straż miejska pomoże przy kontroli biletów

Straż miejska pomoże przy kontroli biletów

w Gospodarka

Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu od 1 czerwca 2010 r. będzie korzystał z pomocy Straży Miejskiej przy kontrolach biletów w autobusach komunikacji miejskiej w Wałbrzychu.

Pomoc strażników miejskich będzie potrzebna do ustalania danych osobowych pasażerów, nie posiadających ważnego dokumentu przewozu (biletu, uprawnień) i dowodu tożsamości, interwencji w pojazdach w przypadku niewłaściwie zachowujących się pasażerów oraz reagowaniu na akty wandalizmu oraz agresji w autobusach.- Współpraca ze Strażą Miejską będzie miała cykliczny charakter, co skutkować będzie wspólnymi kontrolami biletów – zapowiadaMariusz Kacała, kierownik Działu Kontroli Komunikacji Zbiorowej ZDiK w Wałbrzychu. – Zespół kontrolerski będzie wspomagany przez strażników miejskich, dla których tworzony harmonogram służb będzie uwzględniał wspólne kontrole z pracownikami ZDiK. Strażnicy miejscy nie będą kontrolować biletów, gdyż nie posiadają takich uprawnień, niemniej ich obecność podczas działań kontrolnych ma powodować zwiększenie dyscypliny wśród pasażerów oraz zapobiegać aktom wandalizmu i agresji w autobusach komunikacji miejskiej.Ponadto posiadane uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie potwierdzania danych osobowych pasażerów jadących bez biletu i dokumentu tożsamości, pozwolą na wyeliminowanie tzw. „mandatów z oświadczenia". ZDiK w ten sposób uniknie procedur sprawdzania danych osobowych „gapowiczów" w Biurze Ewidencji Ludności, co znacznie skróci proces windykacji należności i pozwoli na wyeliminowanie „mandatów", gdzie dane bywają czasem „wymyślone", tj. niezgodne ze stanem faktycznym.Wspólne patrole kontrolerów biletowych i pracowników Straży Miejskiej będą obejmowały działania na wszystkich liniach komunikacyjnych, zarówno w godzinach rannych, popołudniowych, jak i wieczornych.ZDiK uważa, że niniejsze działania, poprawią dość dobrą obecnie skuteczność w zakresie ściągalności opłat dodatkowych za jazdę bez biletów i ważnych biletów. Współpraca ze Strażą Miejską przyczyni się także do zwiększenia dyscypliny pasażerów w zakresie odpłatności za przejazdy, jak również pozwoli na wyeliminowanie niewłaściwych zachowań, tj. aktów dewastacji pojazdów i agresji. Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z ustawą Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r., .Dz. U. Nr 50 poz. 601 z dnia 21 czerwca 2000 r. : „Art. 33a. 1. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu.2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 1) nazwę przewoźnika, 2) numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, 3) zdjęcie kontrolującego, 4) zakres upoważnienia, 5) okres ważności, 6) pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika).3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona powinni pobrać właściwą należność i opłatę dodatkową.4. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo: 1) w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego, 2) w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego – zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego, 3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu".

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top