Stypendia dla sportowców

Stypendia dla sportowców

w Sport

W sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Czarnym Borze odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów sportowych dla zawodników, którym wójt Gminy Czarny Bór przyznał stypendia sportowe.

Stypendia są gratyfikacją pienieżną dla sportowców, którzy dzięki swojej ambicji, ciężkiej pracy i poświęceniu, odnoszą sukcesy i osiągnięcia sportowe. W 2015 roku uhonorowanych zostało 17 zawodników pochodzących z czterech klubów sportowych: UKN „Melafir", AZS AWF Wrocław i ULZKS „Heros" oraz KS Taekwon-Do „Kobra". Na uroczystość przybyli laureaci stypendiów sportowych, a także ich rodzice oraz prezesi i trenerzy Klubów Sportowych, z których wywodzą się utalentowani zawodnicy. Pan Wójt Adam Górecki w słowach skierowanych do zebranych, pogratulował zawodnikom dotychczasowych dokonań i życzył nieustannej wytrwałości w wytyczaniu i osiąganiu kolejnych celów. Sportowcy, którzy wraz z dumnymi rodzicami wychodzili na scenę, otrzymali z rąk wójta dyplomy i drobne upominki, rodzicom zaś wręczone zostały Listy Gratulacyjne. Wójt nie zapomniał także o trenerach i prezesach klubów sportowych, których praca i doświadczenie przyczyniły się do osiągniecia tak licznych sukcesów przez zawodników. Wręczając im podziękowania zaznaczył, iż najważniejsze w rozwoju sportu, nie jest infrastruktura i zaplecze techniczne, ale właśnie zaangażowanie i praca ludzi.Trzecia już edycja rozdania stypendiów sportowych potwierdziła słuszność idei utworzenia w naszej gminie systemu nagradzania najbardziej utytułowanych sportowców. Z każdym rokiem liczba składanych wniosków jest większa, co świadczy nie tylko o wzrastającym poziomie wyszkolenia sportowego, ale dowodzi, że przyznane stypendium jest motywacją i zachętą dla zawodników do wyznaczania sobie kolejnych celów sportowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Sport

Go to Top