System ostrzegania o zagrożeniach

System ostrzegania o zagrożeniach

w Aktualności

O nowym systemie ostrzegania alarmowania i informowania o zagrożeniach na terenie województwa dolnośląskiego dyskutowała w środę z samorządowcami w Wałbrzychu, wicewojewoda dolnośląski Ewa Mańkowska. Konferencja w Wałbrzychu była kolejnym spotkaniem, które odbywają się w byłych miastach wojewódzkich.

Ewa Mańkowska podkreślała, że Dolny Śląsk jest jednym z tych regionów, które są najczęściej doświadczane przez zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych. – Nawalne deszcze, wichury, powodzie i lokalne podtopienia niestety występują w naszym województwie bardzo często – mówiła Ewa Mańkowska. Jak wynika z danych, które przedstawiła tylko na przestrzeni ostatnich 3 lat nasz region na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych otrzymał od rządu ponad 500mln złotych, a ponad 2 miliardy złotych przeznaczono na prace związane z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz budową suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu.

We wszystkich sytuacjach kryzysowych, bez względu na to, czy związane są one z klęskami żywiołowymi, zdarzeniami komunikacyjnymi, katastrofami ekologicznymi, czy też innymi zagrożeniami, niezwykle ważną rolę odgrywa właściwa koordynacja działań poszczególnych służb. Jej brak zwłaszcza przy zdarzeniach wykraczających poza możliwości i kompetencje służb lokalnych może doprowadzić do bolesnych konsekwencji. Nie mniej ważną rolę pełni właściwy przepływ informacji i to zarówno miedzy zaangażowanymi służbami, jak i między służbami a mieszkańcami. Brak szybkiej, pewnej i potwierdzonej informacji powoduje, że popełnione mogą zostać poważne błędy operacyjne. Ostrzeganie, alarmowanie i komunikowanie o zagrożeniach to dzisiaj kluczowe zadanie centrów zarządzania kryzysowego. Pomysłem na wsparcie i unowocześnienie środowiska pracy centrów zarządzania kryzysowego, lepszą koordynację pracy służb i skuteczniejszy przepływ informacji jest stworzenie opartego na nowych technologiach teleinformatycznych Systemu Ostrzegania, Alarmowania i Komunikowania Województwa Dolnośląskiego. W wyniku realizacji projektu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, centra lokalne oraz odpowiednie służby reagowania wyposażone zostały w nowy wspólny system informatyczny umożliwiający szybką wymianę informacji pomiędzy uczestnikami akcji, koordynację podejmowanych działań, obrazowanie aktualnej sytuacji oraz przewidywanie jej rozwoju, a także – co z punktu widzenia mieszkańca bardzo ważne – rzetelne i skuteczne informowanie opinii publicznej o istniejących na terenie województwa zagrożeniach.System Ostrzegania Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter operacyjny i jest dedykowana centrom zarządzania kryzysowego, inspekcjom i straży. Druga natomiast skierowana jest do mieszkańców Dolnego Śląska, którzy za pośrednictwem Dolnośląskiego Portalu Informacyjnego będą mogli uzyskać wiedzę na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji na terenie Dolnego Śląska. Każdy znajdzie tam informacje o sytuacji meteorologicznej, zjawiskach pogodowych, sytuacji na drogach, korkach, poważniejszych wypadkach i objazdach, stanach rzek i zagrożeniu powodziowym oraz wielu innych wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców bądź stanowią istotne utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top