Szansa dla zadłużonych?

Szansa dla zadłużonych?

w Aktualności

Czy projekt uchwały w sprawie umarzania zaległości powstałych z tytułu nieopłaconego czynszu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali będących własnością gminy, przygotowany przez radnych Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej będzie przełomem?

Alicja Rosiak, Paweł Szpur, Ryszard Nowak oraz Mirosław Lubiński uważają, że tak. Proponują, aby dłużnikom, którzy spełnia określone warunki były w całości umarzane odsetki. Dotyczyłoby to osób, które: w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały uregulują należność główną, w ciągu 6 miesięcy zawrą z Miejskim Zarządem Budynków porozumienie o zastosowanie ulgi w postaci ratalnej spłaty należności (w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia porozumienia), będą realizować zawarte porozumienie, w dniu wejścia w życie uchwały będą zalegać tylko w spłacie odsetek lub w wyniku wzajemnej zamiany przejmą zadłużenie kontrahenta będącego najemcą (lub bezumownym użytkownikiem lokalu) i dokonają w całości lub w 12 miesięcznych ratach spłaty należności głównej stanowiącej dla gminy jego wierzytelność. To tylko projekt uchwały. O tym czy wejdzie w życie zdecydują ewentualnie wałbrzyscy radni.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał
Go to Top