Szansa dla zadłużonych?

Szansa dla zadłużonych?

w Aktualności

Czy projekt uchwały w sprawie umarzania zaległości powstałych z tytułu nieopłaconego czynszu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali będących własnością gminy, przygotowany przez radnych Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej będzie przełomem?

Alicja Rosiak, Paweł Szpur, Ryszard Nowak oraz Mirosław Lubiński uważają, że tak. Proponują, aby dłużnikom, którzy spełnia określone warunki były w całości umarzane odsetki. Dotyczyłoby to osób, które: w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały uregulują należność główną, w ciągu 6 miesięcy zawrą z Miejskim Zarządem Budynków porozumienie o zastosowanie ulgi w postaci ratalnej spłaty należności (w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia porozumienia), będą realizować zawarte porozumienie, w dniu wejścia w życie uchwały będą zalegać tylko w spłacie odsetek lub w wyniku wzajemnej zamiany przejmą zadłużenie kontrahenta będącego najemcą (lub bezumownym użytkownikiem lokalu) i dokonają w całości lub w 12 miesięcznych ratach spłaty należności głównej stanowiącej dla gminy jego wierzytelność. To tylko projekt uchwały. O tym czy wejdzie w życie zdecydują ewentualnie wałbrzyscy radni.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top