Szkolenie minersko-pirotechniczne

Szkolenie minersko-pirotechniczne

w Aktualności

Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej i żołnierze Wojska Polskiego wzięli  udział w szkoleniu specjalistycznym „Rozpoznanie minersko-pirotechniczne".

Kurs miał na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy Siłami Zbrojnymi oraz SG w obszarach szkolenia i prowadzenia działa ń minersko-pirotechnicznych. Połączone szkolenie dało również możliwość wymiany cennych doświadczeń zebranych przez żołnierzy WP na misjach zagranicznych. W ramach szkolenia jego uczestnicy odwiedzili zakład materiałów wybuchowych w Krupskim Młynie, gdzie mogli zapoznać się z cyklem produkcyjnym i działaniem materiałów wybuchowych, zaprezentowanym przez pracowników zakładu. Rozpoznanie minersko – pirotechniczne jest jednym z zadań Straży Granicznej realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom, obiektom i środkom transportu. Funkcjonariusz rozpoznania minersko-pirotechnicznego jest pierwszym i najważniejszym ogniwem zabezpieczenia minersko-pirotechnicznego. Podstawowym jego celem jest wyeliminowanie zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz zminimalizowanie szkód mogących powstać w infrastrukturze miejsca zdarzenia. Szkolenie zorganizowane zostało przez obie jednostki w oparciu o program szkolenia Centrum Szkolenia SG Kętrzyn w obiektach CSWIniChem. Szkolenie prowadzili instruktorzy SG oraz żołnierze z Zespołu Rozminowania CSWInżChem.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top