Szóstka zaprasza

Szóstka zaprasza

w Aktualności

Publiczne Gimnazjum nr 6 na Piaskowej Górze przygotowało ciekawą ofertę dla szóstoklasistów, którzy poszukają atrakcyjnej drogi dalszego kształcenia.

Od września 2014 r. proponuje pierwszoklasistom naukę w kilku klasach. Pierwszą jest językowa z rozszerzonym językiem angielskim, językiem niemieckim i dodatkowo trzecim językiem obcym: j.włoskim. Kolejną klasą jest humanistyczno-teatralna, z rozszerzonym językiem polskim, historią i sztuką. Uczniowie tej klasy – jako członkowie szkolnego teatru „Trema za kurtyną" – zdobywają liczne nagrody w przeglądach, festiwalach teatralnych, na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Kto lubi sport może zapisac się do klasy sportowej interdyscyplinarnej, zgodnej z predyspozycjami oraz zainteresowaniami konkretnych uczniów. – Nadrzędnym celem działań tej szkoły jest dawanie szans rozwoju każdemu młodemu człowiekowi, dlatego proponowane zajęcia maja różnorodny charakter – mówią nauczyciele. Uczniowie sami decydują, w jakich dodatkowych zajęciach chcą uczestniczyć. Koła zainteresowań powstają na podstawie corocznej ankiety skierowanej do młodzieży. Np. w tym roku działa koło biologiczne, chemiczne, matematyczne, fizyczne. Aktywnie pracuje Klub Historyczno- Obywatelski „Spartakus" oraz Szkolny Klub Europejski, odbywają się też cykliczne spotkania podróżnicze „Poza horyzont".Osoby zainteresowane sportem biorą udział w zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego i korzystają z profesjonalnego wielofunkcyjnego boiska, które znajduje się obok gimnazjum. Uczniowie i nauczyciele mogą pochwalić się wieloma wspólnymi działaniami pozalekcyjnymi, m.in.: wzorowo zorganizowanym wolontariatem współpracującym z wałbrzyskim Hospicjum im. Jana Pawła II, kontaktami z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce, Sybirakami, Kombatantami, Teatrem Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Szkoła jest członkiem renomowanego Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka Wałbrzychu. Kadra Pedagogiczna szkoły wspiera uczniów, którzy mają trudności dydaktyczne. Mogą oni uczęszczać na różnorodne zajęcia wyrównawcze jak też poprawiać stopnie i nadrabiać zaległości w czasie cotygodniowych konsultacji ze wszystkich przedmiotów. Uczniowie, u których stwierdzono dysleksję, biorą udział w programie edukacyjno – terapeutycznym „ Ortograffiti". W nowym roku szkolnym kontynuowane będą również działania w ramach wdrożonych i realizowanych innowacji pedagogicznych: „Ekologia", stanowiący innowacyjny oraz interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektów oraz „Zrozumieć fizykę – poznać przyrodę" – innowacyjny program nauczania fizyki dla szkół gimnazjalnych w formie interdyscyplinarnej z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej. W wyniku kilkuletnich doświadczeń w pracy projektowej – zgodnie z wymogami współczesnej Europy – w Gimnazjum nr 6 nastąpiła zmiana relacji pomiędzy uczniem a nauczycielem. Młodzież pracuje pod okiem przedmiotowców, których rola sprowadza się głównie do doradztwa oraz tworzenia warunków do samodzielnej pracy wychowanków. Uczeń staje się badaczem, ma możliwość samodzielnego stawiania hipotez i sprawdzania ich prawdziwości.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top