Szukają nowego wykonawcy

Szukają nowego wykonawcy

w Gospodarka

Po zaskakującej informacji o upadłości firmy, która przebudowywała dworzec kolejowy Świdnica Miasto, konieczne jest wyłonienie nowego wykonawcy.

– Upadłość firmy została ogłoszona 30 lipca. Dwa dni później spotkaliśmy się z syndykiem i przedstawicielami upadłego przedsiębiorstwa. Podczas rozmów złożona została deklaracja, że w tym tygodniu syndyk podejmie decyzję odnośnie kontynuowania prac na dworcu Świdnica Miasto. Niestety, rozstrzygnięcie to jest negatywne. Syndyk ocenił, że upadła firma nie jest w stanie dokończyć inwestycji i wypowiedział umowę. W tej sytuacji konieczne jest przygotowanie kolejnego przetargu nieograniczonego na wykonawcę, który dokończy remont – relacjonuje Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy. W najbliższych dniach wykonana będzie szczegółowa inwentaryzacja stanu zaawansowania robót. Na tej podstawie nastąpi ostateczne rozliczenie z syndykiem i określony zostanie przedmiot zamówienia w planowanym przetargu. Do zakończenia budowy pozostało wykonanie prac na kwotę ponad 2 mln zł. O tyle zwiększył się pierwotny koszt remontu (4,99 mln zł). Budynek dworca Świdnica Miasto jest nietypowym obiektem o historycznym charakterze. W związku z tym w trakcie realizacji powstała konieczności wykonania robót dodatkowych i uzupełniających m. in. budowy dodatkowych przyłączy sanitarnych i odprowadzających wody deszczowe, montażu dodatkowych konstrukcji wspierających strop, instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń, czy też odciążenia istniejących stropów drewnianych, co z kolei było wynikiem zaostrzenia przepisów budowlanych w tym także przeciwpożarowych. Wzrósł również podatek VAT na materiały budowlane. Finansowanie dokończenia inwestycji na tym poziomie jest zapewnione w postaci dotacji unijnej i środków własnych miasta.  – Wyłonienie nowego wykonawcy niestety oddala moment zakończenia przebudowy dworca kolejowego, ale pewne jest, że inwestycja zostanie doprowadzona do końca w pełnym zakresie. Na szczęście, przygotowania pozostałych etapów budowy Centrum Przesiadkowego przebiegają bez zakłóceń – dodaje wiceprezydent Pałac.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,
Go to Top