Tag archive

człowiek bez barier

Człowiek bez barier

w Aktualności
Człowiek bez barier

Upowszechnianie wiedzy o możliwościach tkwiących w osobach niepełnosprawnych i uświadomienie społeczeństwu ich potencjału to główny cel konkursu „Człowiek bez barier” Czytaj więcej

Go to Top