Tag archive

lokalne korzyści

Globalny biznes, lokalne korzyści – video

w Aktualności
lokalne korzyści - video

Pokazanie i udowodnienie, że globalne firmy przynoszą korzyści nie tylko gospodarce kraju, nie tylko na poziomie makroekonomii, ale także lokalnie było celem konferencji „Globalny biznes, lokalne korzyści. Wiemy, jak to robić!", którą zorganizowano w Zamku Książ. Gośćmi specjalnymi były wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn – Klik i wicewojewoda dolnośląski, Ewa Mańkowska. Konferencji towarzyszyła wystawa produktów firm ulokowanych w WSSE. Czytaj więcej

Go to Top