Talenty informatyczne w akcji

Talenty informatyczne w akcji

w Gospodarka

Około stu osób weźmie udział w Olimpiadzie Informatycznej, która odbędzie się 11 stycznia w Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie-Zdroju.

Od dziesięciu lat Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu organizuje olimpiadę informatyczną dla uczniów szkół gimnazjalnych, a od trzech lat również dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która swoim zasięgiem obejmuje teren powiatów wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego oraz kłodzkiego. W 2009 została ona przemianowana na Konkurs Wiedzy Informatycznej „T@lenty Informatyczne" (www.talentyinformatyczne.pl) a przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Starostę Wałbrzyskiego. Ponadto w organizację włączyły się znaczące firmy z regionu wałbrzyskiego tj. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., heapmail Internet Solutions sp. z o.o., Warto również zwrócić uwagę, iż mecenasem konkursu został ROTARY KLUB ŚWIDNICA – WAŁBRZYCH DYSTRYKT 2230. Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców zapewniły firmy ADVATECH sp. z o.o. i KRUK S.A., Wsparcie merytoryczne Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park umożliwiło ciekawą oprawę imprezy.W konkursie weźmie udział około 100 uczestników, którzy zostaną wydelegowani z poszczególnych szkół, jako osoby uzdolnione informatycznie. Zgromadzenie tak wyselekcjonowanej młodzieży umożliwi organizatorom uzyskanie bardzo wysokiego poziomu merytorycznego i tym samym pretendowanie do jednego z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu konkursów z zakresu informatyki w naszym regionie.Wymiernymi korzyściami dla firm biorących udział w przedsięwzięciu jest przede wszystkim nawiązanie szerokiej współpracy ze szkołą poprzez realizację praktyk zawodowych, modyfikowanie programów nauczania celem dostosowania ich do realnych potrzeb lokalnego rynku pracy, zatrudnianie absolwentów, podejmowanie dalszych działań mających na celu promocję usług świadczonych przez firmy wśród uczniów i rodziców, jak również szerszego grona odbiorców. Organizacja Konkursu Informatycznego daje możliwość nawiązania współpracy pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami a szkołą w zakresie realizacji systemu stypendialnego dla najlepszych uczniów, jak również rzeczowe wsparcie procesu dydaktycznego celem jak najlepszego przygotowania młodzieży do realnych potrzeb rynku pracy. Istotnym czynnikiem który wpływa na powodzenie przedsięwzięcia jest duże zaangażowanie mediów, za pomocą których rozpropagować można to wydarzenie w regionie jaki i przekazać obszerną relację z jej przebiegu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top