T@lenty Informatyczne

T@lenty Informatyczne

w Aktualności

Zainteresowanie uczniów, jaki i nauczycieli nowymi możliwościami informatyki, pobudzenie aktywności młodzieży uzdolnionej oraz stworzenie możliwości samodzielnego zdobywania wiedzy oraz rozwijanie swoich uzdolnień jest głównym celem XI edycji Konkursu Wiedzy Informatycznej „T@lenty Informatyczne", który odbędzie się w najbliższy poniedziałek, w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczawnie – Zdrój.

Od dziesięciu lat Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu organizuje olimpiadę informatyczną dla uczniów szkół gimnazjalnych, a od trzech lat również dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która swoim zasięgiem obejmuje teren powiatów wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego oraz kłodzkiego. W 2009 została ona przemianowana na Konkurs Wiedzy Informatycznej „T@lenty Informatyczne" (www.talentyinformatyczne.pl). a przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i starostę wałbrzyskiego. Ponadto w organizację włączyły się znaczące firmy z regionu wałbrzyskiego tj. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., heapmail Internet Solutions sp. z o.o., Mecenasem konkursu został Rotary Klub Świdnica – Wałbrzych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego oraz kłodzkiego, którzy interesują się szeroko rozumianą informatyką. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów, jaki i nauczycieli nowymi możliwościami informatyki, pobudzenie aktywności młodzieży uzdolnionej oraz stworzenie możliwości samodzielnego zdobywania wiedzy oraz rozwijanie swoich uzdolnień. Dla finalistów przygotowane zostały atrakcyjne nagrody oraz roczne stypendia. Każda szkoła może zgłosić do konkursu 3 osoby – zgłoszenia może dokonać nauczyciel za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie konkursu: www.talentyinformatyczne.pl.

Wymiernymi korzyściami dla firm biorących udział w przedsięwzięciu jest przede wszystkim nawiązanie szerokiej współpracy ze szkołą poprzez realizację praktyk zawodowych, modyfikowanie programów nauczania celem dostosowania ich do realnych potrzeb lokalnego rynku pracy, zatrudnianie absolwentów, podejmowanie dalszych działań mających na celu promocję usług świadczonych przez firmy wśród uczniów i rodziców, jak również szerszego grona odbiorców. Organizacja Konkursu Informatycznego daje możliwość nawiązania współpracy pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami a szkołą w zakresie realizacji systemu stypendialnego dla najlepszych uczniów, jak również rzeczowe wsparcie procesu dydaktycznego celem jak najlepszego przygotowania młodzieży do realnych potrzeb rynku pracy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top