To był ich dzień

To był ich dzień

w Aktualności

W tym roku po raz pierwszy w Polsce pracownicy urzędów pracy obchodzili swoje święto. Możliwość taką dały przepisy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podczas uroczystego spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Wałbrzychu Izabela Katarzyna Mrzygłocka Poseł RP i Starosta Wałbrzyski Robert Ławski wyróżnili listami gratulacyjnymi za wieloletnią pracę blisko 30 osób – pracowników publicznych służb zatrudnienia, w tym Jolantę Glapiak dyrektor wałbrzyskiego PUP. Pani Poseł oraz Starosta Wałbrzyski zgodnie podkreśli codzienny wkład pracowników PUP w kształtowanie ,,lokalnego rynku pracy", zaznaczając przy tym, że za tym pojęciem stoją żywi ludzie, ich problemy, nierzadko osobiste dramaty, wynikające z utraty stałego etatu, a pracownicy publicznych służb zatrudnienia, jako pierwsi, wspierają bezrobotnych w ich trudnej sytuacji życiowej. W strukturach PUP działa także Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ), którego zadaniem jest poradnictwo zawodowe, szkolenia i pomoc  osobom bezrobotny w poszukiwaniu pracy. Ponadto pracownicy aktywnie zabiegają o środki zewnętrzne, które są dodatkowo przeznaczane na działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia: w sierpniu 2011 roku wniosek pracowników PUP w Wałbrzychu  pn. ,,Profesjonalny Urzędnik" zajął I miejsce w zatwierdzonej przez Zarząd Województwa liście rankingowej. W efekcie tak wysokiej oceny wniosku, do budżetu PUP trafiło ponad 1.200.000 zł, na realizację projektu mającego  zwiększyć aktywizację zawodową mieszkańców powiatu.

PUP w Wałbrzychu jest jednostką organizacyjną Powiatu Wałbrzyskiego i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Urząd realizuje na terenie Powiatu Wałbrzyskiego zadania własne powiatu z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, a ich realizacja podlega kontroli Wojewody Dolnośląskiego. PUP w Wałbrzychu ma cztery oddziały zamiejscowe (w Boguszowie-Gorcach, Głuszycy, Walimiu i Mieroszowie) oraz dwa punkty przyjęć (w Czarnym Borze i Jedlinie-Zdroju).

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*