To w końcu łączyć czy dzielić?

To w końcu łączyć czy dzielić?

w Aktualności

"W najbliższych tygodniach powstanie grupa robocza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która zajmie się pracą nad wnioskami z konsultacji dotyczących metropolii – czytamy na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zdaniem uczestników spotkania w ministerstwie powinna nastąpić "konsolidacja terytorialna i zarządzaniem obszarem metropolitalnym na poziomie powiatu"!.

"Na posiedzeniu Komisji MAC przedstawił wyniki swoich konsultacji metropolitalnych. Jak powiedział współprzewodniczący Komisji, szef MAC Michał Boni, chodzi o to, by precyzyjnie opisać narzędzia, jakie samorządy zamierzające stworzyć związki typu metropolitalnego powinny mieć do dyspozycji. – Ważne, by dokładnie przeanalizować, jakie korzyści będą z tego mieć mieszkańcy – podkreślił minister Boni. Jego zdaniem nie powinno się budować jednolitego schematu metropolitalnego: władze samorządowe powinny mieć do dyspozycji zestaw narzędzi, z których będą mogły skorzystać, by wybrać rozwiązania najlepiej dla nich pasujące" – czytamy dalej na stronie MAiC. Czym mają być metropolie? "Metropolie – wielkie miejskie obszary tworzące się wokół dużego miasta, kilku dużych miast lub wielu miast – to dziś miejsca najbardziej prężnego rozwoju cywilizacji. Proces metropolityzacji toczy się na całym świecie, rolą władz publicznych jest umożliwienie powstawania takich miejsc, gdzie ludzie chcą się osiedlać i twórczo pracować". Naszą uwagę przyciągają szczególnie wnioski ministerstwa. A konkretnie jeden. Brzmi następująco. "Zdaniem naszych respondentów proces ten musi się zakończyć konsolidacją terytorialną i zarządzaniem obszarem metropolitalnym na poziomie powiatu – ewaluację rozwiązań metropolitalnych należy zaplanować w okresie 5-7 lat. Wyznaczenie granic obszarów metropolitalnych (delimitacja) powinna nastąpić zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK). Na pytanie, kto powinien podejmować ostateczną decyzję, uczestnicy konsultacji odpowiedzieli, że premier – w drodze rozporządzenia". Czytając definicję metropolii można odnieść wrażenie, że powiat wałbrzyski spełniał pierwszą część definicji (metropolia – wielkie miejskie obszary tworzące się wokół dużego miasta"). Patrząc dalej (metropolia – wielkie miejskie obszary tworzące się wokół dużego miasta, kilku dużych miast lub wielu miast) wydaje się, że zasięg ma być znacznie szerszy. Czy to zatem oznacza, że w miejsce powiatu wałbrzyskiego powstanie powiat metropolitalny? To w końcu trzeba łączyć czy dzielić?

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top