Trójkąt współpracy

Trójkąt współpracy

w Gospodarka

Zacieśnienie relacji pomiędzy szkołami, przedsiębiorcami oraz samorządem – to cel projektu realizowanego przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Tak zwany trójkąt współpracy z powodzeniem funkcjonuje już w innych krajach Europy zachodniej. W Polsce tworzone są dopiero podwaliny takiego systemu poprzez zbudowanie modelu „ET – Struct".

– Chcemy wprowadzić go do strategii rozwoju województwa dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Jeżeli zostanie zaakceptowany, to być może z poziomu urzędu marszałkowskiego będzie przedstawiony wyżej – tłumaczy Rafał Kieca, koordynator projektu „ET – Struct" w Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. W ostatnich latach możemy zaobserwować dynamiczny rozwój szkolnictwa zawodowego. To jednak powiązanie edukacji z lokalnym rynkiem pracy może zrewolucjonizować proces kształcenia. W samym Wałbrzychu tworzone są już tak zwane klasy autorskie, które mają przeszkalać uczniów szkół zawodowych, przygotowując ich do podjęcia zatrudnienia na konkretnym stanowisku w danej firmie. Takie grupy tworzone są między innymi w Zespole Szkół Politechnicznych Energetyk w partnerstwie z wałbrzyską fabryką Cersanit. – Będziemy zapraszać do naszego zakładu, urządzać praktyki, poza tym partycypujemy w kosztach pomocy naukowych oraz przekazaliśmy cześć maszyn. Chcemy, aby absolwenci, którzy opuszczą mury placówki i podejmą zatrudnienie w naszym zakładzie, byli w znacznym stopniu wyszkoleni – mówi Adam Bartoszuk, dyrektor do spraw technicznych firmy Cersanit IIII w Wałbrzychu. Aby proces dydaktyczny poprawnie funkcjonował niezbędne jest również zaangażowanie lokalnego samorządu. Takie modele powiązań z powodzeniem funkcjonują na rynkach Europy Zachodniej. Podczas konferencji poświęconej trójkątowi współpracy przedstawiono dobre praktyki oraz efekty działań, które mają miejsce między innymi w Wiedniu i Modenie. – Odbywają się konsultacje i porady, które pomagają takim szkołom. Wypracowywane są przedmioty nauczania i programy treningowe, które nawiązują do oczekiwań rynku i jego elastyczności. Popierane jest to również przez nasz system prawny – opowiada Riccardo Cariani, doradca miasta Modena do spraw rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas trwania projektu ET – Struct na Dolnym Śląsku wypracowano model współpracy przedsiębiorstwo – szkoła – samorząd. Stworzono narzędzia, które umożliwią powstawanie partnerstw w tych obszarach. Takie działania mają z kolei wpłynąć na efektywność systemu edukacji zawodowej.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top