Trudny rok budżetowy

Trudny rok budżetowy

w Region

O ponad 2 miliony złotych zmniejszy się budżet gminy Świdnica w 2013 roku. Spadek o 4,4 procenta to przede wszystkim wynik zmniejszeniem się środków unijnych na inwestycje. Z budżetu państwa również dotacje zostaną zmniejszone. Wójt Teresa Mazurek przyznaje, że przyszły rok będzie trudny.

Budżet na przyszły rok gmina przyjęła jednomyślnie. Wiadomo już, że dochody będą znacznie niższe, gdyż Unia Europejska ograniczy swoje dofinansowanie. Planuje się, że dochody w 2013 roku wyniosą niemal 49 miliony złotych w tym dochody majątkowe wyniosą prawie 2,5 miliona, zaś dochody bieżące ponad 46 milionów. Szacowany spadek dochodów to ponad 2 miliony złotych czyli 4,4 procent. Natomiast w przypadku wydatków planuje się spadek o 4 procent w porównaniu do 2012 roku. Szacowana kwota to ponad 52 miliony złotych. – To będzie trudny rok, szczególnie jeśli chodzi o fundusze unijne. Kolejnym zadaniem z jakim przyjdzie się zmierzyć wszystkim gminom w Polsce będzie tak zwana ustawa śmieciowa. Liczymy, że ulegnie ona jeszcze zmianom, bowiem w takim kształcie jak obecnie ma wiele znaków zapytania. Jednak w pracy samorządu ważne jest współdziałanie i taką współpracę deklarujemy – mówił przewodniczący komisji budżetu i finansów rady gminy Świdnica Janusz Maruda. – To jeden z niewielu budżetów, co do których żadna z komisji nie wniosła poprawek. Dlatego dziękuję radnym za współpracę i za okazane zaufanie- mówiła wójt gminy Teresa Mazurek podczas obrad sesji rady gminy. Prace planowane na przyszły rok to między innymi: inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, oświatową oraz kulturalną. Zgodnie z Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie, budowę kolejnych dróg, budowę i modernizację świetlic wiejskich w ramach programu PROW „Odnowa i rozwój wsi", termomodernizację szkoły podstawowej. Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Zamkowe 5 złotych

Do obiegu trafiła kolekcjonerska moneta 5 złotowa z wizerunkiem Zamku Książ w
Go to Top