Trzy pytania do

Trzy pytania do

w Aktualności

Wałbrzyszanin od urodzenia. Od wielu lat działa społecznie w Radzie Wspólnoty Samorządowej ,,Podgórze, Stary i Nowy Glinik"". Współinicjator wielu akcji przeprowadzanych na terenie tych dzielnic. Rozmowa z Robertem Rozmuskim, kandyatem do rady miasta w okręgu nr 5.

– Pana aktywność społeczna jest naprawdę imponująca. Wszędzie Pana widać.- W każdym tygodniu można mnie spotkać na dyżurach w Radzie wspólnoty Samorządowej, gdzie przyjmuję osoby wymagające pomocy. Staram się rozwiązywać problemy życiowe potrzebujących, chętnie służę radą wszystkim, którzy się do mnie zwrócą, sam też pukam do drzwi ludzi, o których wiem, że potrzebują mojego wsparcia. Biorę udział w programie pomocy żywnościowej dla potrzebujących mieszkańców. Tym, którzy nie mogą sami dotrzeć do siedziby RWS-u ze względów zdrowotnych sam dowożę produkty żywnościowe. – Czasami można również Pana usłyszeć…Można mnie również spotkać i usłyszeć na stadionie sportowym w dzielnicy Podgórze, gdzie prowadzę oprawę meczów sportowych. Współorganizowałem pikniki, imprezy np. ,,Mikołajki"" , ,,Festyn Rodzinny"" , pokaz udzielania pierwszej pomocy i inne, gdzie przeprowadzałem różne konkursy i zabawy dla dzieci a także dla dorosłych obdarowując ich nagrodami. Moja działalność społeczna nie ogranicza się do okazjonalnych działań. Jestem uczestnikiem imprez o charakterze charytatywnym np. w ramach akcji ,,Podziel się posiłkiem"" zajmuję się organizacją zbiórki żywności na terenie Wałbrzycha, ściśle współpracuję także z Policją, Strażą Miejską, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i szkołami. Wybór do Rady Miasta przyczyniłby się do zwiększenia możliwości oddziaływań na rzecz mieszkańców Wałbrzycha. – Co chciałby Pan robić jako radny?- Działając w Radzie Miasta chciałbym doprowadzić do utworzenia żłobka na Podgórzu, wprowadzić monitoring na Podgórzu w miejscach uznawanych za niebezpieczne, podejmować działania mające na celu likwidację składowiska śmieci na Podgórzu i zmiany trasy przewozu kamienia z Rybnicy Leśniej, pomagać w uzyskiwaniu mieszkań do remontu, oraz zwiększyć dotację do modernizacji mieszkań (likwidacja toalet poza budynkami mieszkalnymi). Ponadto uprościć sposób likwidacji zadłużeń mieszkaniowych, stworzyć lepsze warunki rozwoju dla młodych sportowców przy klubach sportowych, podjąć działania mające na celu utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i współdziałać w tworzeniu placów zabaw dla dzieci.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top