Ty też możesz wydać publicze pieniądze

Ty też możesz wydać publicze pieniądze

w Aktualności

Aż 4 miliony złotych znajduje się w budżecie partycypacyjnym, który jest do dyspozycji mieszkańców Wałbrzycha. To oni zdecydują na jakie projekty lokalne przeznaczona zostanie kwota 2,2 miliona złotych oraz gdzie trafi kolejne 1,8 miliona złotych.

Na czym polega idea budżetu partycypacyjnego? To mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje wydatków. Projekt ma prawo złożyć każda osoba fizyczna lub grupa osób, będąca mieszkańcami miasta Wałbrzycha. Projekty mogą składać także Rady Wspólnot Samorządowych, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Wałbrzycha. Projekt zadania składa się na formularzu wraz z dołączoną listą co najmniej 15 podpisów mieszkańców Wałbrzycha wspierających projekt. Wypełnione formularze projektów składa się w terminie od 2 do 30 września 2013 r. osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, bądź przesyła w wersji elektronicznej na adres wbp.um.walbrzych.pl lub wysyła pocztą (z dopiskiem na kopercie "Budżet partycypacyjny 2014) na adres: Urząd Miejski Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych (o terminie wpływu wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego). Wszystkie poddane zostaną następnie weryfikacji przez specjalnie powołaną komisję. Ostatnim etapem będzie głosowanie. Może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec Wałbrzycha, który ukończył 16 lat. Można będzie głosować na 3 projekty lokalne i 3 ogólnomiejskie. Głosowanie będzie odbywać się: przez oddanie głosu osobiście w wyznaczonych lokalach – wykaz lokali zostanie podany najpóźniej 10 dni przed głosowaniem, w formie elektronicznej lub korespondencyjnie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top