Uchwała abolicyjna odrzucona

Uchwała abolicyjna odrzucona

w Aktualności

Prezydent miasta będzie rekomendował radzie miejskiej Wałbrzycha uchylenie uchwały z listopada 2012r.Tej, którą podjęła większością głosów rada, a która mówiła o tym, że "Placówki handlu detalicznego, zakłady (punkty) gastronomiczne i usługowe na ternie miasta Wałbrzycha nie mogą prowadzić działalności w godzinach 23.00 a 6.00".

W listopadzie ubiegłego roku Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła uchwałę ws. ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Wałbrzych. Decyzja wywołała sprzeciw przedsiębiorców. O sprawie pisała – czasami nawet szyderczo – cała Polska. Właściciele sklepów zaczęli zbiórkę podpisów przeciwko tej decyzji. Po wielu spotkaniach i przedsiębiorcy, służby porządkowe i władze miasta podpisały porozumienie o współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa, porządku publicznego w porze nocnej. Uchwała została zawieszona na pół roku. "W tym czasie przedsiębiorcy przyjęli na siebie większą społeczną odpowiedzialność za prowadzoną działalność, co skutkowało większą troską o porządek wokół placówek, instalacją monitoringu i dodatkowego oświetlenia. Podjęte działania wpłynęły na poprawę sytuacji, co potwierdzają raporty Policji i Straży Miejskiej.Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w realizacji porozumienia, Jednocześnie przedsiębiorcy, służby porządkowe i władze miasta podjęły pisemne zobowiązanie do powołania stałego zespołu monitorującego stan bezpieczeństwa i porządku publicznego" – informuje Anna Żabska z urzędu.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top