Ucz się i pracuj

Ucz się i pracuj

w Aktualności

Można uczyć się i pracować jednocześnie. Ochotnicze Hufce Pracy to jedna z dróg zdobycia wykształcenia i doświadczenie w pracy.

Za miesiąc koniec roku szkolnego, niestety nie wszyscy uczniowie będą mogli z dumą pochwalić się świadectwem szkolnym. Dla uczniów mających trudności w nauce, powtarzających rok albo chcących zmienić swoje otoczenie i nauczyć się zawodu jest jeszcze inna forma realizacji obowiązku szkolnego. Ochotniczy Hufiec Pracy znajdujący się na ul. Al. Wyzwolenia 38 pok. nr 4 (obok II LO) tel. 746667573, proponuje ukończenie gimnazjum z przyuczeniem do zawodu. Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Swoją ofertę kierujemy do młodzieży wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc naukę z pracą zarobkową.Uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie ogólne realizowane jest w szkołach publicznych. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników) albo w gospodarstwach pomocniczych OHP. Nauka zawodu trwa 3 lata Przygotowanie do wykonywania określonej pracy trwa do ukończenia przez uczestnika OHP gimnazjum, nie dłużej jednak niż 22 miesiące. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia podjęcie dalszej edukacji np. na poziomie szkoły średniej. Młodzież uzupełniająca wykształcenie w OHP uzyskuje status uczestnika OHP. 

Uczestnicy OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, do którego należy:• monitorowanie postępów w nauce,• monitorowanie warunków pracy i kształcenia zawodowego (ze względu na BHP oraz realizację ramowego planu nauczania), • organizowanie zajęć wyrównawczych w przypadku kłopotów w nauce,• organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku zaistnienia takiej konieczności,• udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych.Zatem uczestnik OHP oprócz wychowawcy w szkole i nauczyciela zawodu u pracodawcy ma dodatkowego opiekuna-wychowawcę z ramienia OHP, który śledząc przebieg jego edukacji pomaga ją zaplanować i zrealizować. Ochotniczych Hufców Pracy może być przyjęta młodzież zgłaszająca się z własnej inicjatywy, skierowana przez pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorów sądowych, policję oraz inne instytucje środowiskowe.

Pierwszeństwo przyjęć przysługuje młodzieży pochodzącej z rodzin niepełnych, zagrożonych bezrobociem, wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top