Umorzenie z jednym wyjątkiem

Umorzenie z jednym wyjątkiem

w Aktualności

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu umorzył śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku z oznakowaniem wiaduktu kolejowego przy ul. Śląskiej w Świdnicy. W miejscu gdzie doszło do wypadku, w którym zostało rannych kilkadziesiąt osób. Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne. 

Przypomnijmy: O wydarzeniach, które miały miejsce w marcu ubiegłego roku mówiła cała Polska. Do zdarzenia doszło 27.03.2009r. na ul. Śląskiej w Świdnicy. Kierowca autokaru nie zastosował się do znaku zakazu przejazdu pojazdów o wysokości powyżej 2,9 m i wjechał pod wiadukt kolejowy, powodując częściowe zmiażdżenie pojazdu oraz zerwanie jego dachu. Ośmiu pasażerów pojazdu doznało poważniejszych obrażeń ciała, naruszających czynności narządów ciała na czas powyżej dni 7. Mężczyzna od początku był pod opieką psychologów. Przyznał, że popełnił błąd i nie zachował szczególnej ostrożności. Został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 i zakaz prowadzenia autobusów przez 3 lata. W dalszym ciągu kontynuowane było śledztwo w zakresie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych – urzędników Urzędu Miasta w Świdnicy oraz Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Oto decdyzja i uzasadnienie. Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu umorzył śledztwo prowadzone w sprawie sporządzenia, pozytywnego zaopiniowania i zatwierdzenia w 2004 roku projektów organizacji ruchu w Świdnicy obejmujących ulice Kopernika, Sprzymierzeńców, Polna Droga, Słowiańską i Śląską, w sytuacji gdy nie zawierały one prawidłowego oznakowania wiaduktów kolejowych o wysokości niższej niż 4,5 metra w postaci powtórzonego znaku „B-16" umieszczonego nad jezdnią przy wiaduktach oraz znaków U9 na wiadukcie co zagrażało bezpieczeństwu w komunikacji i działaniu tym na szkodę interesu publicznego, wobec przedawnienia karalności czynu.Z ustaleń śledztwa wynika, że projekt organizacji ruchu dla ulicy Śląskiej (na której 27 marca 2009r. doszło do katastrofy autokaru na skutek uderzenia pojazdu w wiadukt kolejowy) został sporządzony w dniu 30.04.2004r. przez pracownika Urzędu Miejskiego w Świdnicy, pozytywnie zaopiniowany w okresie od 7 do 10 maja 2004r. przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, a następnie zatwierdzony w dniu 10.05.2004r. przez pracownika Starostwa Powiatowego w Świdnicy, odpowiedzialnego m.in. za prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Projekt ten nie zawierał stosownego oznakowania ulic znakami drogowymi, wymaganego przepisami prawa, co stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji i pozwalało na przyjęcie, że zachowanie funkcjonariuszy publicznych odpowiedzialnych za wdrożenie projektu w życie wyczerpało znamiona czynu zabronionego opisanego w art. 231 § 1 k.k.Z uwagi jednakże, iż występek niedopełnienia obowiązków urzędniczych jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3, czyn taki przedawnia się po upływie 5 lat. W niniejszej sprawie czyny będące przedmiotem śledztwa uległy przedawnieniu odpowiednio 30 kwietnia 2009r. i 10 maja 2009r., a zatem półtora miesiąca od dnia w którym doszło do katastrofy.Przedawnienie jest jedną z ujemnych przesłanek procesowych warunkujących dopuszczalność postępowania karnego, zwanych też przeszkodami prawnymi, które nie mogą zaistnieć, aby postępowanie było dopuszczalne, a przy ich ujawnieniu dalsze postępowanie staje się niedopuszczalne.

W toku śledztwa przedstawiono natomiast zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych inspektorowi Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy, upoważnionemu przez Starostę Świdnickiego, w zakresie prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Funkcjonariuszowi temu zarzucono, iż w okresie od 25 kwietnia 2005r. do 5 września 2008r. nie dopełnił w sposób właściwy ciążącego na nim obowiązku sprawowania nadzoru i analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu oraz przeprowadzania kontroli dróg m.in. w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych. Ustalono bowiem, że nie dokonywał we wskazanym wyżej okresie kontroli wszystkich dróg powiatowych i gminnych, a jedynie niektórych z nich wybranych losowo, a w związku z tym nie zakwestionował występowania na ul. Polna Droga, Sprzymierzeńców, Śląskiej oraz Kopernika wiaduktów kolejowych o wysokości niższej niż 4,5 metra nie zawierających właściwego oznakowania w postaci powtórzonego znaku „B-16" umieszczonego nad jezdnią przy wiaduktach i znaków U9 na wiadukcie. Obowiązek prowadzenia takiej kontroli przez zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych nie rzadziej niż dwa razy w roku, wynika bowiem z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.

Występek niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego i działania tym na szkodę interesu publicznego lub prywatnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top