Umowa na odbiór śmieci podpisana

w Aktualności

Gmina Wałbrzych podpisała z Albą Dolny Śląsk umowę na na odbiór odpadów komunalnych.

Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych i "mieszanych". Zadaniem spółki będzie m.in. przygotowanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i ulegające biodegradacji, wyposażenie miasta w 220 szt. "gniazd" selektywnej zbiórki odpadów (złożonych z 3 pojemników: zielonego, niebieskiego i żółtego) -po 110 gniazd w każdym sektorze, odbieranie i zagospodarowanie odpadów odebranych zarówno od właścicieli nieruchomości, jaki z "gniazd". Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia dwukrotnie w ciągu roku akcji odbierania odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon (jeden raz w 2013 r. i dwa razy w 2014 r.). Dodatkowo w okresie poświątecznym Alba zorganizuje w 2014 r. odbiór choinek od właścicieli nieruchomości. Wykonawca będzie również zgłaszał gminie informacje na temat właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą selektywnego zbierania odpadów. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady Spółka będzie zagospodarowywała we właściwej instalacji przetwarzania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Umowa została zawarta na 1,5 roku, wartość umowy to ok. 28 mln złotych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top