Umowa na odbiór śmieci podpisana

w Aktualności

Gmina Wałbrzych podpisała z Albą Dolny Śląsk umowę na na odbiór odpadów komunalnych.

Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych i "mieszanych". Zadaniem spółki będzie m.in. przygotowanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i ulegające biodegradacji, wyposażenie miasta w 220 szt. "gniazd" selektywnej zbiórki odpadów (złożonych z 3 pojemników: zielonego, niebieskiego i żółtego) -po 110 gniazd w każdym sektorze, odbieranie i zagospodarowanie odpadów odebranych zarówno od właścicieli nieruchomości, jaki z "gniazd". Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia dwukrotnie w ciągu roku akcji odbierania odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon (jeden raz w 2013 r. i dwa razy w 2014 r.). Dodatkowo w okresie poświątecznym Alba zorganizuje w 2014 r. odbiór choinek od właścicieli nieruchomości. Wykonawca będzie również zgłaszał gminie informacje na temat właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą selektywnego zbierania odpadów. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady Spółka będzie zagospodarowywała we właściwej instalacji przetwarzania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Umowa została zawarta na 1,5 roku, wartość umowy to ok. 28 mln złotych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Noc Świętojańska” pod Dzikowcem

Sprzeciw starostów

Grupa starostów, a wśród nich Krzysztof Kwiatkowski, gospodarz Powiatu Wałbrzyskiego, wystosowała list

Groźne zderzenie

Pogotowie ratunkowe zabrało kobietę  poszkodowaną w wypadku, do którego doszło dzisiaj w

Nowe atrakcje

Można już wypożyczyć rowery w Parku Aktywności „Czarodziejska Góra” w Jedlinie-Zdroju. Na
Go to Top