Unijne miliony na żłobki

Unijne miliony na żłobki

w Gospodarka

Znamy zwycięzców konkursu na utworzenie nowych żłobków i miejsc w istniejących już placówkach na Dolnym Śląsku. We wtorek, 27 marca beneficjenci z Dolnego Śląska wzięli udział w wałbrzyskiej Starej Kopalni w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu, który przeprowadził Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Dzięki temu ponad 30,5 mln zł przeznaczonych zostanie na 793 miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych. 9 z 21 projektów zostanie zrealizowanych w subregionie wałbrzyskim, jeleniogórskim i legnicko-głogowskim. Nowe żłobki to okazja, by rodzice maluchów zyskali szansę na powrót do pracy. – Tymi działaniami chcemy wspomóc Dolnoślązaków, którzy mają kłopoty w odnalezieniu się na rynku pracy. Cieszę się, że dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego, dedykowanym dla naszego województwa, pomoc trafi do maluchów i ich rodziców. Dobrze wiemy, że często koszty związane z opłatą za żłobek, czy też zatrudnieniem niani są na tyle wysokie, że zniechęcają do podejmowania pracy. Chcemy zlikwidować te bariery i przyczynić się do tego, że w naszym województwie żłobków i klubów malucha będzie zdecydowanie więcej – mówi Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Fundusze na rozwój lub wyposażenie żłobków i klubów malucha to nowość w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Dolnego Śląska. Obecnie trafiły do 21 projektodawców, ale do dziś zapadła decyzja o realizacji w sumie 63 projektów wartych 70,63 mln zł. Co pozwoli na utworzenie ponad 1,8 tys. miejsc w żłobkach i klubach malucha oraz zatrudnienie 140 niań.  – W każdym rozstrzyganym konkursie nie tylko ważne są fundusze, które przeznaczamy na różne działania, ale przede wszystkim cel. A ten jest bardzo ważny, bo pozwoli na powrót do aktywności zawodowej rodziców i opiekunów maluchów, którzy są bez pracy, a także chcą wrócić na rynek po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy też wychowawczym, mają jednak problem z zapewnieniem opieki dla swoich pociech. Dlatego w ramach projektów, realizowanych na Dolnym Śląsku opieka będzie wiązała się z symboliczną opłatą 150-250 zł lub będzie bezpłatna – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Fundusze w ramach unijnej dotacji przeznaczane są na tworzenie oraz wyposażenie nowych żłobków i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach, a także na sfinansowanie opieki świadczonej przez nianie. Wnioskodawcy pozyskane fundusze najczęściej przeznaczają na prace adaptacyjno-remontowe oraz zakup wyposażenia – mebli, zaplecza kuchennego, niezbędnego sprzętu do świadczenia opieki (w tym pomocy dydaktycznych, zabawek, a także na wyposażenie placów zabaw), ale nie tylko. Dzięki dotacji z DWUP finansowane są bieżące koszty opieki nad dziećmi, w żłobkach i klubach malucha prowadzone będą również dodatkowe zajęcia specjalistyczne m. in. z logopedą, psychologiem i fizjoterapeutą, a także rytmika.

Wałbrzych – (wartość projektu 2,5 mln zł, beneficjent: Fundacja Edukacji Europejskiej, partnerzy: Gmina Wałbrzych, Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu). W ramach projektu Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni Rodzice. Sfinansowana zostanie działalność 50 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

Powiat: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki i Wałbrzych – (wartość projektu 1,03 mln zł, beneficjent: Intrast Dariusz Burawski, partner: H‐consulting Wojciech Hołowacz). W ramach projektu Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie wałbrzyskim sfinansowane zostanie zatrudnienie 28 niań.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top