Uroczysta sesja w Boguszowie - Gorcach

Uroczysta sesja w Boguszowie – Gorcach

w Polityka

Radni Boguszowa – Gorc złożyli uroczyste ślubowanie podczas inauguracyjnej sesji rady miejskiej.

Nowa Rada Miejska Boguszowa-Gorc złożona jest z 15 członków, 9 wybranych z listy KWW Waldemara Kujawy, 4 z listy KWW Sławomira Wójcika, natomiast KWW Marka Tarnackiego i KWW Kuźnice II mają w Radzie po jednym przedstawicielu. Obrady I inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym otworzył i poprowadził do momentu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Radny Senior. Przed przystąpieniem do ślubowania odsłuchano Hymn Narodowy, po czym nowowybrani Radni złożyli ślubowanie słowami roty: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Przewodniczącą Rady Miejskiej została Sylwia Dąbrowska, I wiceprzewodniczącym wybrano Marię Świetlik, a II wiceprzewodniczącym została Edyta Kasprzyk.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Polityka

Policja dziękuje powiatowi

Jednogłośnie przyjęto zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej podczas ostatniej sesji
Go to Top