Uroczystości 3 maja

Uroczystości 3 maja

w Region

Święto Konstytucji 3 Maja to jedno z tych świąt, które powinno jednoczyć Polaków. Bez wspólnej pamięci i symboli, wspólnota narodowa, a również i ta nasza lokalna, nie przetrwa – mówiła w Komorowie wójt gminy podczas gminnych obchodów 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Gminne uroczystości  uchwalenia pierwszej nowoczesnej europejskiej ustawy zasadniczej z 1791 r. mieszkańcy gminy Świdnica  uczcili uroczystą Mszą św. polową i programem artystycznym w Komorowie. W oficjalnych obchodach oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców Komorowa udział wzięli także przedstawiciele władz gminy Świdnica, dyrektorzy placówek oświatowych i związków kombatanckich. Uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny sprawował proboszcz parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. ks. dr Jarosław Lipniak. W słowach wygłoszonej  homilii Ks. J. Lipniak kierował pytania: Czym jest Ojczyzna? Jak należy myśleć o Polsce w czasie pokoju? Co mu państwo ma dać? Co znaczy stwierdzenie, że człowiek oczekuje od państwa?

Ojczyzna i pańs­two są w ścisłych ze sobą powiązaniach. Państwo jako instytucja powinno realizować, chronić, reprezentować te wartości i prawdy, które niesie Ojczyzna.  Stąd też bywa, że w potocznej mowie te dwa pojęcia są traktowane nieraz wymiennie, bo ich zakresy częściowo zachodzą na siebie. Podobnie jak z kulturą narodową. Ojczyzna – tak jak miłość – ma rozmaite kolory. Niejedno ma imię. Co innego znaczy, gdy człowiek żyje w kraju ojczystym, a co innego, gdy się przebywa na obczyźnie. Czym innym jest Ojczyzna, gdy wybucha i trwa wojna, czym innym, gdy czas rozbiorów, okupacji hitlerow­skiej, czy totalitaryzmu komunistycznego. Inny ma sens wreszcie, gdy jest pokój, gdy żyjemy tak jak teraz w swoim niepodległym państwie. Za każdym razem inne niesie treści, inne ma zadania, czemu innemu służy.(….) A więc, co znaczy stwierdzenie, że człowiek oczekuje od państwa? Nie znaczy, że człowiek nadstawia łapę i woła o jałmużnę. Tylko – żeby prawodawstwo Polski niepodleg­łej stwarzało obywatelom takie możliwości, warunki rozwo­ju, wspomagało kredytami, wspierało inicjatywy, pomysły, dawało ulgi, inspirowało, doceniało. Żeby organizowało korzystne możliwości tak dla rolników, dla przemysłow­ców, dla handlowców i dla każdego obywatela, który jest na tak zwanej budżetówce. Żeby każdy człowiek mógł żyć.(…)

Żeby każdy z nas robiąc swoje, budował swój dom, budował naszą Polskę. I nie krzyczmy, że Polska jest tam gdzie my jesteśmy odbierając prawo do Ojczyzny tym, którzy myślą inaczej jak my. Patrzmy z radością na swoich braci, którzy też robią swoje.  I cieszmy się każdym ich sukcesem. Że idą do przodu. Pod każdym względem.  Razem: rodzina, nasz naród, Ojczyzna.

We wszystkich wystąpieniach przygotowanych z okazji święta podkreślano przełomowy charakter Konstytucji 3 Maja, która jako pierwsza w Europie regulowała podział władzy oraz prawa i obowiązki obywateli a przede wszystkim mówiła o zrozumieniu wobec tych wszystkich, którzy w granicach Polski znaleźli swój dom, o szansie na godne życie jaką państwo Polskie powinno zapewnić obecnym. Było to idea wyprzedzająca o 200 lat dzisiejszą wielonarodowościową społeczność naszego kontynentu, jaką tworzą kraje Unii Europejskiej.  

Bez wspólnej pamięci i symboli, wspólnota narodowa, a również i ta nasza lokalna, nie przetrwa. Tą oczywistą prawdę rozumieli nasi przodkowie, gdy przed 221 laty szlachcic wspólnie z magnatem i mieszczaninem wiwatowali po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Oni zrozumieli, że tylko wspólnie działając  i jednocząc się ponad podziałami, mogą uratować dobro najwyższe – Polskę. Ta swoista lekcja historii, niech będzie dla nas wszystkich kluczem do współpracy, że dobro Polski, a w przypadku naszej małej Ojczyzny – dobro  mieszkańców gminy, powinno być najważniejsze. Twórzmy więzi społeczne i budujmy społeczeństwo obywatelskie. Uczmy się bycia razem i pielęgnujmy wspólne korzenie i historię. Bowiem to pobudza patriotyzm, a bez dbałości o patriotyzm nie można stworzyć społeczeństwa obywatelskiego. I dlatego samorząd Gminy Świdnica stara się dbać o wychowanie patriotyczne. Organizujemy szereg działań adresowanych do młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Historia nie jest po to, by piętnować czy chwalić kogoś, lecz po to by tłumaczyć i pamiętać – mówiła w swoim przemówieniu wójt gminy T. Mazurek.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się program słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci ze świetlicy środowiskowej w Komorowie pod kierunkiem p.  Bogumiły Lech pt. „Witaj maj Trzeci Maj". Następnie na scenie zaprezentowały się  zespoły taneczne: Ludowo-Estradowy Zespół Mokrzeszów  pod kierunkiem M. i W. Skiślewiczów,  zespół „Smyki" z Pszenna pod kierunkiem A.Trzeciak i L. Szmita i grupa taneczna ze Słotwiny. Uroczyste świętowanie zakończył festyn rodzinny.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Odwiedzili sąsiadów

Delegacja z Gminy Czarny Bór gościła w połowie września w gminie Steimbke

Akcja #sadziMY w Gminie Czarny Bór

Gminne przedszkole „Malafirek” dołączyło do ogólnopolskiej akcji #sadziMY zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top