Uwierzyć w siebie

w Aktualności

Ruszył projekt „Kolejny krok – Reintegracja i wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin", który w partnerstwie realizują Stowarzyszenie Inaczej z siedzibą w Wałbrzychu oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu.

Program zakłada działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest on skierowany równolegle do osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, a także ich rodzin (rodziców/opiekunów). W ramach projektu odbyło się już pierwsze spotkanie, w którym udział wzięły matki osób niepełnosprawnych z powiatu wałbrzyskiego. Pozwoliło ono nawiązać znajomości, wymienić wskazówki w zakresie sprawowania opieki nad osobami chorymi oraz zdobyć wiedzę i umiejętności usprawniające pełnienie ról rodzicielskich. Matki dowiedziały się także, jak umiejętnie radzić sobie ze stresem. W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania, które przybliżą słuchaczom przysługujące im prawa z zakresu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Matki będą mogły także zasięgnąć porady lekarza psychiatry. Projekt przewiduje również wsparcie asystenta, który w miejscu zamieszkania rodziny będzie służył pomocą w kwestiach związanych z codziennym funkcjonowaniem osoby chorej, niepełnosprawnej intelektualnie i jej opiekunów. Równolegle do spotkań dla rodziców, niepełnosprawni intelektualnie uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych alpinistów, którzy opowiedzą o swojej pasji i przebytych wyprawach, a także zaprezentują filmy oraz fotografie dokumentujące swoje osiągnięcia. Uczestnicy projektu będą mogli sprawdzić swoje siły na sztucznej ściance wspinaczkowej (Park Linowy Jedlina-Zdrój), gdzie zostanie wybrana docelowa grupa 14 osób, która będzie gotowa aktywnie uczestniczyć w kilkudniowym obozie wspinaczki górskiej.

– Jesteśmy głęboko przekonani, że planowany obóz wspinaczkowy wpłynie pozytywnie na wszystkich uczestników projektu. Aktywność fizyczna jest jednym z najskuteczniejszych lekarstw na kompleksy, nieśmiałość, brak akceptacji własnego ciała i wiele innych problemów związanych również z fizycznością niepełnosprawnych. Projekt będzie okazją do wyjścia z izolacji, spotkania się z ludźmi, z którymi osoby niepełnosprawne podczas ścisłej współpracy będą pokonywać swoje słabości. Nie będzie to ręka mamy, która towarzyszy im na co dzień, a ręka i słowo wykwalifikowanego wspinacza, który pomoże zdobyć coś, co jeszcze nie było nigdy zdobywane – szczyt skały – mówi organizatorzy. Projekt ma na celu ukształtować moc konieczną do codziennej walki z przeciwnościami losu, których niestety nie brakuje. Da to możliwość uwierzenia w siebie, a także pozwoli (czego chore osoby nie doświadczają w innych dziedzinach życia) zapomnieć o swoich ułomnościach, o swojej inności. .„Niepełnosprawny sportowiec nie jest zwycięzcą w momencie przekroczenia linii mety jako pierwszy, jest nim już w momencie pojawienia się na starcie". Zgodnie z myślą niepełnosprawnego sportowca Eugeniusza Skarupy, niepełnosprawni nie muszą zdobyć medalu, aby poczuć się zwycięzcami. Podczas obozu wspinaczkowego też nie będzie medali – będzie zdobyta skała i uśmiech czy duma otoczenia rodzinnego, spojrzenie innym okiem przez sąsiadów oraz sprawnych rówieśników. – Udział w projekcie jest nagrodą za długie lata spędzone w placówkach wsparcia, gdzie uczestnicy poddawani są codziennej rehabilitacji ruchowej. Takie działania pokazują niepełnosprawnym i ich otoczeniu, że warto nad sobą pracować, ponieważ czasem mijają długie lata zanim zrobimy jeden krok do przodu. A każdy, nawet ten najmniejszy, krok motywuje do następnych. Projekt jest zupełnie innowacyjny. W regionie wałbrzyskim jeszcze nikt nie podął się pracy teoretycznej i praktycznej w terenie górskim z osobami niepełnosprawnymi. Uważamy, że długie lata usprawniania pozwalają na zorganizowanie tego zadania – mówi Marta Woźniak, dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z Wałbrzycha.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał
Go to Top