W partnerstwie jest metoda!

W partnerstwie jest metoda!

w Aktualności

Rozmowa z Waldemarem Weihsem, Prezesem wałbrzyskiej organizacji pozarządowej Fundacji „Merkury", od wielu lat prężnie działającej w trzecim sektorze, a obecnie zaangażowanej w projekt „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wałbrzyskim".  

Od września 2009 roku realizowany jest projekt „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wałbrzyskim”. Jak ocenia Pan – z pozycji organizacji będącej liderem projektu, jego realizację? Czy wszystko idzie zgodnie z planem?

– W zasadzie tak. Zanim przystąpiliśmy do napisania projektu dość długo zbieraliśmy wszelkie dostępne dane dotyczące sytuacji organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w wałbrzyskim. Analizowaliśmy otoczenie przepisów prawnych – co jest możliwe, w jaki sposób poruszać się w gąszczu wszelkiego rodzaju przepisów z otoczenia naszego funkcjonowania, czyli dotyczących księgowości, pomocy publicznej dla spółdzielni socjalnych itp. Natomiast jak zwykle życie przynosi szereg niespodzianek, chociażby w postaci zmian przepisów, które bezpośrednio mają wpływ na realizację naszego projektu, ale staramy się reagować na to korzystając z profesjonalnej pomocy prawnej i księgowej.

 

W ramach projektu powstał Wałbrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. Czy według Pana spełnia on cele, jakie przyświecały jego twórcom?

– Podstawowym celem jaki nam przyświecał w tworzeniu Wałbrzyskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej było udzielanie wsparcia istniejącym i powstającym organizacjom pozarządowym, aby umiały „ekonomizować” swoją działalność, czyli umieć przeobrazić swoją dotychczasową działalność w produkty i usługi w obszarze społecznym i zacząć je sprzedawać w postaci działalności odpłatnej lub gospodarczej. Kolejnym celem było pomaganie osobom zainteresowanym w tworzeniu spółdzielni socjalnych. W obu tych obszarach Ośrodek bardzo dobrze sobie radzi. Okazało się jednak, że realizując swoje działania napotykamy na potrzeby organizacji, które nie są ujęte w działaniach naszego Ośrodka ze względu ograniczeń formalnych i tutaj powstaje pewnego rodzaju frustracja, że nie zawsze możemy skutecznie odpowiadać na potrzeby tych organizacji. Dlatego też nasza organizacja wspiera organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej i samorządy także poza projektem Wałbrzyskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

 

Jednym z wielu celów projektu jest tworzenie sieci współpracy? Proszę nam – laikom – wyjaśnić kto z kim może założyć takie sieci?

– W projekcie zawarte jest tworzenie sieci współpracy, ale na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Jest to już pewnego rodzaju ogranicznik obszaru działania, a tym samym wpływa na podmioty, którą mogą uczestniczyć w takiej sieci. Praktycznie mogą to być wszelkie organizacje pozarządowe działające na terenie danego samorządu (także spółdzielnie socjalne), ośrodki pomocy społecznej, a także przedstawiciele lokalnych samorządów.

 

I co to właściwie znaczy „tworzyć sieci współpracy”?

– Tworzyć sieć współpracy, to zawiązanie grupy zainteresowanych osób w partnerskiej realizacji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Czyli np. rozwoju aktywności lokalnej społeczności, albo tworzenia i prowadzenia Centrum Aktywności Lokalnej, czy wspólnego opracowania programu/strategii przygotowania organizacji pozarządowych do przejmowania zadań publicznych, realizowanych dotychczas przez jednostki samorządu. Staramy się spoglądać na tworzenie sieci współpracy, jak na proces wynikający z lokalnej potrzeby.

 

Jaki jest główny cel tworzenia partnerstw?

– Głównym celem tworzenia partnerstw jest skuteczniejsza realizacja zadań na rzecz lokalnych społeczności, każdego z mieszkańców danego samorządu. Wielokrotnie zdarza się obecnie, że w nawet niewielkich samorządach podobne działania, do tej samej grupy osób, prowadzą placówki samorządowe i organizacje pozarządowe, niekiedy nawet biznes. Dzięki partnerstwu udaje się skuteczniej realizować te same działania, nie powielając ich. Skupiając potencjał wszystkich, niekiedy bardzo odmiennych partnerów, udaje się uzyskać dużo lepszy efekt, objąć wsparciem większą grupę osób, prowadzić bardziej różnorodne i skuteczniejsze działania. Partnerstwa pozwalają także uczyć się odmienności partnerów, innej kultury pracy, podejścia do problemu – krótko mówiąc rozwijają wszystkich uczestników partnerstwa.

 

Czy ciężko było znaleźć instytucje chętne do współpracy w ramach partnerstwa?

– Dotychczas pracowaliśmy z dwoma samorządami: Miastem Dzierżoniowem i Gminą Radków i w obu przypadkach bardzo chętnie przystąpiły organizacje i lokalne instytucje do budowania współpracy w ramach partnerstwa, widząc w tym szansę na realizację konkretnych idei i pomysłów. Bardzo skutecznie dzieje się to w Radkowie, gdzie powstało nowe stowarzyszenie i angażuje się w aktywizację lokalnej społeczności m.in. poprzez wypracowanie lokalnej marki i lokalnego produktu w Gminie Radków.

 

Czy są już jakieś rezultaty działań powstałych partnerstw?

– Tak, oczywiście. Jak wcześniej powiedziałem, w Gminie Radków powstało nowe stowarzyszenie, aktywizowano lokalnych twórców, powstały: lokalna marka i lokalny produkt, pracuje się nad tym, aby Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych była żywym dokumentem pomagającym wszystkim mieszkańcom gminy, przygotowywane są kolejne projekty. Natomiast w Dzierżoniowie tworzone jest Centrum Aktywności Lokalnej. Będzie to obiekt wyremontowany przez miasto i przekazany do prowadzenia przez organizacje pozarządowe.

 

Podpisane są już jakieś oficjalne dokumenty partnerskie?

– Właśnie w obu tych przypadkach podpisane były dokumenty zawiązania sieci współpracy. Naszym celem nie jest bowiem bardzo formalne traktowanie takich partnerstw w postaci podpisanych wielostronicowych dokumentów, ale raczej by organizacje i instytucje danego partnerstwa rzeczywiście współpracowały ze sobą, także po zakończeniu naszego projektu, aby idea partnerskiej współpracy zagościła już na stałe w tych samorządach.

 

Jakie działania partnerstw będą realizowane w najbliższym czasie?

– Obecnie rozmawiamy z Miastem Bystrzyca Kłodzka nad poszukiwaniem obszaru działania dla lokalnego partnerstwa. Nie ma bowiem problemu z chęcią udziału w projekcie. Chcemy natomiast znaleźć taki obszar działania, który jest najbardziej potrzebny i będzie najbardziej efektywny dla tego miasta.

 

A co po zakończeniu projektu w sierpniu 2011r.? Czy partnerstwa zostaną pozostawione same sobie? Czy mogą liczyć na dalszą pomoc i wsparcie z Waszej strony?

– Nasza organizacja, nigdy nie traktowała swojej działalności przez pryzmat projektów i otrzymywanych dotacji. Dlatego Fundacja „Merkury” już teraz powołuje Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, który niezależnie od projektów i grantów będzie kontynuował współpracę z powołanymi partnerstwami, dalej będzie wspierał lokalne organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne współpracując w tym zakresie z innymi organizacjami i instytucjami, w tym z Forum Aktywności Lokalnej i Redakcją 30 Minut. Oczywiście staramy się także pozyskać dotacje na kontynuację pracy, aby móc skuteczniej pomagać powstałym i tworzonym partnerstwom.

 

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top