Wałbrzyska ośmiornica cd.

Wałbrzyska ośmiornica cd.

w Aktualności

Prokurator Okręgowy w Świdnicy skierował do świdnickiego sądu okręgowego kolejny akt oskarżenia przeciwko 42 osobom, którym zarzucono wyłudzanie w okresie od 1993 do 2008 roku świadczeń rentowych i innych z ZUS Oddział w Wałbrzychu na podstawie stwierdzających nieprawdę dokumentów wystawianych przez lekarzy, a także o wręczenie w tym celu i przyjmowanie korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne, fałszowanie dokumentacji medycznych oraz poświadczanie w nich nieprawdy w zakresie stanu zdrowia osób ubiegających się o świadczenia z ZUS.

Wśród oskarżonych osób jest 12 lekarzy medycyny z terenu Dolnego Śląska, głównie z Wałbrzycha, specjalistów z zakresu neurologii, chirurgii, interny i psychiatrii. Dziesięciorgu z nich zarzucono, poza poświadczaniem nieprawdy w dokumentacji medycznej, także przyjmowanie w związku z tym korzyści majątkowych w kwotach od 50 zł do 3.000 zł. Za czyny te grożą kary od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Spośród oskarżonych lekarzy czworo z nich w różnych okresach czasu pełniło funkcję lekarzy – orzeczników ZUS. Oskarżeni lekarze odpowiedzą także za pomoc w wyłudzeniu z ZUS świadczeń rentowych przez osoby, dla których fałszowane były zaświadczenia lekarskie i historie chorób.Na ławie oskarżenia zasiądzie także była pracownica ZUS, zatrudniona na stanowisku starszego aprobanta, której zarzucono popełnienie 17 przestępstw polegających na pośredniczeniu w „załatwianiu" rent i pobieranie z tego tytułu nienależnych korzyści majątkowych to jest płatną protekcję oraz udzielenie pomocy w wyłudzeniu świadczeń przez co najmniej 16 osób ubiegających się o renty, poprzez skierowanie dokumentów do „odpowiedniej" komisji lekarskiej, ustalonej wcześniej z lekarzem wystawiającym wniosek o przyznanie renty.Akt oskarżenia obejmuje ponadto 27 osób, którym zarzucono wyłudzenie z ZUS Oddział w Wałbrzychu świadczeń rentowych na łączną kwotę ponad 2 milionów złotych, przy czym rekordowa łączna wysokość wyłudzonego świadczenia rentowego w ciągu 10 lat przez jednego z oskarżonych wyniosła blisko 330 tysięcy złotych.Za poświadczanie nieprawdy w dokumentach lekarskich w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz za wyłudzenie świadczeń z ZUS grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.Przestępczy proceder dotyczący niezgodnego z prawem przyznawania świadczeń rentowych i innych z ZUS Oddział w Wałbrzychu ujawniony został w 2000 roku, a w wyniku przeprowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Świdnicy postępowań przygotowawczych w okresie od 2000 do 2009 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 10 aktów oskarżenia przeciwko łącznie ponad 280 osobom, co do których w znacznej większości zapadły już prawomocne wyroki skazujące.Prokuratura Okręgowa w Świdnicy we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu w dalszym ciągu prowadzi śledztwo w sprawie wyłudzania świadczeń rentowych i innych z ZUS Oddział w Wałbrzychu na podstawie fałszywej dokumentacji medycznej, które obejmuje również wątki korupcyjne – aktualnie przeciwko 67 osobom podejrzanym.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top