Wałbrzyska otwarta

Wałbrzyska otwarta

w Region

Ulica Wałbrzyska w Świdnicy doczekała się upragnionego remontu. Powstało rondo i nowa nawierzchnia. Jego koszt to blisko 4 mln złotych.

Przypomnijmy, że inwestycja współfinansowana była przez Województwo Dolnośląskie, Gminę Miasto Świdnica i Powiat Świdnicki. Jej koszt to blisko 4 mln zł. Zadanie objęło remont nawierzchni jezdni, rozbiórkę mostu i budowę nowego obiektu, stworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic Polna Droga, Jana Kochanowskiego, Wałbrzyska, budowę chodników, ścieżki rowerowej, nowego oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. – Liczymy, że dzięki temu uda się wyeliminować wiele przykrych zdarzeń drogowych – mówiła Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*