Walczą o prawa mieszkańców

Walczą o prawa mieszkańców

w Aktualności

Arkadiusz Czocher, Michał Broda i Piotr Cugowski ze Stowarzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój złożyli w urzędzie miejskim wniosek o skierowanie pod obrady Rady Miejskiej, projektu uchwały w sprawie zmiany statutu gminy. Znajdują się w nim zapisy umożliwiające mieszkańcom uzdrowiska  wnoszenie inicjatywy uchwałodawczej.

– Zagwarantowanie wyborcom możliwości wniesienia pod obrady Rady Miejskiej obywatelskiego projektu uchwały umożliwi mieszkańcom – podobnie jak to jest w przypadku obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na poziomie państwowym – bardziej bezpośredni wpływ na bieg spraw Gminy Szczawno-Zdrój, najbardziej zgodny z ich rzeczywistą wolą – w sytuacjach, kiedy uznają to za szczególnie konieczne – sugerują autorzy projektu. Przepisy prawa, ani żadne stanowisko doktryny prawniczej nie sprzeciwiają się możliwości przyznania wyborcom prawa do wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Wręcz przeciwnie, przyznanie wyborcom takiej możliwości jest zalecane, w celu sprawniejszego i pełniejszego budowania społeczeństwa obywatelskiego. Biorąc pod uwagę doświadczenia w tej materii z okolicznych gmin, zdaniem wnioskodawców optymalnym na gruncie Gminy Szczawno-Zdrój rozwiązaniem jest, aby do wniesienia obywatelskiego projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej uprawniona była liczba 150 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze z obszaru Gminy Szczawno-Zdrój  Zdaniem wnioskodawców wprowadzenia proponowanych zmian do Statutu Gminy Szczawno-Zdrój nie będzie wiązać się z żadnymi negatywnymi skutkami dla Gminy Szczawno- Zdrój, ani z żadnymi dodatkowymi kosztami dla jej budżetu. Przyjęcie proponowanej zmiany, może natomiast wpłynąć na stosunek mieszkańców do instytucji samorządowych, a ponadto może być pomocne w zauważaniu przez Burmistrza Miasta i Radę Miejską palących problemów obywateli.  

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Budżet uchwalony

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwaliła budżet na 2023 rok

Zwiedzili Polskę

Kilka istotnych uchwał podjęli radni na ostatniej sesji rady powiatu wałbrzyskiego.
Go to Top