Walczyć z bezrobociem

Walczyć z bezrobociem

w Gospodarka

Bezrobocie w powiecie wałbrzyskim, po raz pierwszy od lat spadło w maju do poziomu poniżej 30 proc. Nadal jest jednak, jednym z najważniejszych problemów społecznych regionu, dlatego Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu oraz Powiatowy Urząd Pracy w wspólnie z gminami oraz Fundacją Edukacji Europejskiej będą realizowały projekt, który zlikwiduje luki informacyjne, dotyczące zależności na rynku pracy w powiecie wałbrzyskim i mieście Wałbrzych, a także opracowanie zestawu rekomendacji związanych z kształtowaniem polityk publicznych w zakresie wałbrzyskiego rynku pracy.

W powiecie wałbrzyskim problem bezrobocia jest bardziej odczuwalny, niż w mieście Wałbrzych, które przezywa obecnie boom inwestycyjny. Jeszcze w styczniu zarejestrowanych było aż 4531 osób, co dawało 32,9 procentowe bezrobocie. W lutym ten wskaźnik wynosił 32,8 procent, w marcu 32,3 procent, w kwietniu 31,1 procent. Wreszcie w maju bezrobocie w powiecie wałbrzyskim spadło do poniżej 30 procent i wyniosło 29,7. W czerwcu PUP zarejestrował 3815 bezrobotnych, a to oznacza kolejny spadek wskaźnika bezrobocia do poziomu 29 procent.

Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych ma gmina Boguszów-Gorce. Tu w styczniu takich osób było 1585, a w czerwcu aż o ponad 200 mniej – 1360. W Głuszycy w styczniu mieliśmy 694 bezrobotnych, a w czerwcu ta liczba spadła do 544. Gmina Mieroszów na początku bieżącego roku miała 514 zarejestrowanych bezrobotnych, a na koniec czerwca nieco mniej, bo 460. Walim to 479 bezrobotnych w styczniu i dla porównania 397 w czerwcu. Czarny Bór to 387 w styczniu i 330 w czerwcu, Szczawno Zdrój to 331 osób bez pracy w styczniu i 263 osoby w czerwcu. Najmniej osób pozostających bez zatrudnienia mają gminy Jedlina Zdrój (styczeń – 278, czerwiec – 253) oraz Stare Bogaczowice (styczeń – 263, czerwiec – 208). Nazwa projektu w którym partnerami FEE są powiat wałbrzyski, miasto Wałbrzych oraz 8 okolicznych gmin to „Rekomendacje do tworzenia i realizacji polityk publicznych w zakresie rynku pracy w mieście Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim". Szczegółowe cele to rozpoznanie przyczyn tworzenia i utrzymywania się wysokiego bezrobocia na terenie badanych obszarów terytorialnych, poznanie zależności pomiędzy rynkiem pracy powiatu oraz miasta, opracowanie delimitacji rynku pracy powiatu wałbrzyskiego oraz miasta Wałbrzych, wszechstronna analiza rynku pracy z perspektywy pracowników, pracodawców, bezrobotnych oraz osób zajmujących się kształtowaniem polityki rynku pracy. Osiągnięcie ww. celów zadania publicznego odbędzie się poprzez: badania wtórne, badania pierwotne (metodą CATI: 500 mieszkańców, 400 pracodawców, metodą PAPI 400 osób bezrobotnych). opracowanie raportu z ww. badań, przeprowadzenie panelu ekspertów rynku pracy oraz ekspertyzy zawierającej rekomendacje do tworzenia i realizacji polityk publicznych w zakresie rynku pracy w mieście Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim oraz upowszechnienie wyników ww. działań poprzez konferencje oraz dystrybucje publikacji zawierającej ekspertyzę i rekomendację.Badanie wśród pracodawców zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 400 pracodawców działających na terenie miasta Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego. Próba taka gwarantuje wyniki obarczone 3% błędem statystycznym, co pozwoli na skuteczne opracowanie odpowiednich ekspertyz. -W przypadku każdego badania próba zostanie podzielona w taki sposób, by możliwe było przeprowadzenie analiz zbiorczych oraz osobno dla miasta i powiatu. Dzięki temu możliwe będzie zidentyfikowanie zależności oraz różnic i podobieństw na rynku pracy w mieście i powiecie – mówi starosta wałbrzyski, Józef Piksa.Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zostanie opracowany raport zawierający wyniki w postaci zestawień tabelarycznych, wykresów oraz grafik i ich interpretacji. Raport ten zostanie przedstawiony ekspertom rynku pracy na panelu ekspertów, którego efektem będą wstępne rekomendacje do tworzenia i realizacji polityk publicznych w zakresie rynku pracy w mieście Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. W panelu ekspertów wezmą udział przedstawiciele PUP, DWUP, starostwa, gmin powiatu, świata akademickiego zajmujących się zagadnieniami rynku pracy.Projekt zakończy się konferencją prezentującą wyniki badania i upowszechniającą rekomendacje do tworzenia i realizacji polityk publicznych w zakresie rynku pracy. Przeprowadzone badania i analizy oraz zestaw rekomendacji pozwolą na prowadzenie bardziej skutecznej i efektywnej polityki publicznej w zakresie lokalnego rynku pracy, a co za tym idzie przyczynią się do zmniejszenia zjawiska bezrobocia, a na pewno do podejmowania działań, które w tym kierunku zmierzają – wyjaśnia Grzegorz Kruszyński z Fundacji Edukacji Europejskiej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top