Walczyli do końca

Walczyli do końca

w Aktualności

Prezydent Roman Szełemej już na początku sesji złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad trzech punktów: Likwidacji PG nr 4, Przedszkola na Poniatowie oraz SP nr 17. Poniżej przebieg sesji – relacja, którą dla mieszkańców prowadził na żywo tylko nasz portal.

Oczywiście było to do przewidzenia. W ratuszu zabrakło miejsc dla osób, które chcę być osobiście na sesji rady miejskiej. Panuje wielki tłok i ścisk. Rodzice narzekają, że po raz kolejny utrudnia się im możliwość swobodnego przedstawienia swoich racji.W sali rajców 25 radnych, a za ich plecami stojący rodzice. W kilku rzędach. Wszyscy z zółtymi kokardami w klapach. Jak udało się mam dowiedzieć radni Prawa i Sprawiedliwości będą wnioskować o zdjęcie z obrad sesji punktów dotyczących głosowania w sprawie likwidacji. Na oknie transparent "Nasza szkoła – nasz dom". Proszę pozostać na stronie i co kilka minut odświeżać (np klawiszem F5). Co kilka minut kolejne relacje.

 

Godzina 9.25 Alicja Rosiak chce wyjaśnień dlaczego prezydent wycofuje się z zamiaru likwidacji przedszkola, ale nie SP nr 19, skoro mieszczą się w jednym budynku

Godzina 9.27 Sprawę wyjaśnia dr Dobrowolska

Godzina 9.28 Głosowanie nad wnioskiem prezydenta. Przewodnicząca nie zgodziła się na złożenie wniosków przez innych. Na sali poruszenie

Godzina 9.30 Punkt dotyczący likwidacji SP nr 17 wycofany

Godzina 9.30 Podobnie z wnioskiem w sprawie gimnazjum nr 4

Godzina 9.32 Radny PiS Kuriata składa wniosek o wycofanie z sesji wszystkich punktów dotyczących likwidacji szkół

Godzina 9.32 Mirosław Lubiński tłmaczy przewodniczącej rady miejskiej, że to ten wniosek powinien być głosowany jako pierwszy

Godzina 9.34 Wniosek przepada za 10 przeciw 15

Godzina 9.36Teraz wnioski ad. wycofania puktów dotyczących wycofania kolejnych, pozostałych szkół

Godzina 9.37 Kolejne wnioski przepadają. Radnym koalicji pomagają m.in głosy radnych SLD

Godzina 9.38 Wszystko wskazuje na to, że zaraz głosowanie w sprawie likwidacji poszczególnych szkół. Nie będzie głosowania w sprawie SP nr 17, Gimnazjum nr 4 i Przedszkola na Poniatowie

Godzina 9.40 Nie wycofany zostanie również wniosek o likwidację Gimnazjum nr 5 za 10 przeciw 15

Godzina 9.43 Radni PiS, aby w związku z wycofaniem wniosku o zamiarze likwidacji przedszkola wycofać również wniosek o likwidacje szkoły, bo to ten sam budynek

Godzina 9.50 Przewodnicząca rady miejskiej gubi się w wprowadzeniu obrad.

Godzina 9.51 Radny Lubiński składa wniosek o przerwanie obrad i wznowienie jej w lepszych warunkach

Godzina 9.52 Przewodnicząca rady miejskiej chce zacząć glosowanie w sprawie likwidacji pierwszej placówki. Na początek rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1. w skład którego wchodzą Przedszkole nr 10 i SP nr 19

Godzina 9.53 Wniosek w sprawie likwidacji pierwszej placówki. Na początek rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1. w skład którego wchodzą Przedszkole nr 10 i SP nr 19 argumentuje doktor Dobrowolska. Po jej wystąpieniu zacznie się dyskusja.

Godzina 9.57 Przewodnicząca rady czyta stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego

Godzina 10.00 Z opinii wynika, że związek jest przeciwny likwidacji praktycznie wszystkich szkół.

Godz. 10.03 Likwidacja placówek oświatowych spowodowana jest czynnikami ekonomicznymi – sugerują członkowie ZNP. Ich opinia wciąż jest czytana przez przewodniczącą rady miejskiej

Godzina 10.05 Zaczyna się dyskusja

Godzina 10.07 Znieśliśmy z porządku obrad przedszkole, a co ze szkołą – pyta radna Rosiak

Godzina 10.09 O głos prosi posłanka PiS Anna Zalewska

Godzina 10.09 Najpierw jednak doktor Dobrowolska tłumaczy dlaczego ma pozostać przedszkole, a zlikwidowana szkoła

Godzina 10.11 Myślimy, aby utworzyć tam kompleks przedszkoli na przykład w jednej części publiczne w drugiej komercyjne – mówi Dobrowolska. To skandal!l!! krzyczą rodzice., zagłuszając obrady

Godzina 10.12 To tylko alternatywa, nie ma jeszcze żadnej decyzji – broni się Dobrowolska. – O to Wam chodziło – krzyczą rodzice. Część z nich głośno uderza nogami w ziemie

Godzina 10.15 Skandal – mówią rodzice. – Nie zgadzamy się na to, co chcecie zrobić. Miasto będzie płacić za prywatne przedszkole? To są oszczędności? – pyta głośno Alicja Rosiak

Godzina 10.17 – Nie chce abyście zostawili to przedszkole kosztem szkoły – mówi radna Mucha z PiS.

Godzina 10.18 Głos zabiera posłanka Anna Zalewska

Godzina 10.18 – Powiem Państwu jak wygląda sytuacja w każdej ze szkół, bo w przeciwieństwie do większości radnych, ja brałam udział w spotkaniach z rodzicami – mówi Zalewska na początkuPRZEPRASZAMY AWARIA TECHNICZNA BRAK ZASIEGU INTERNETOWEGO W SALI JRAJCOW W RATUSZU

WRACAMY PO PRZERWIE

 

Nie wiemy jak długa uda się nam robić kolejne relacje, ale

W międzyczasie mieszkańcy śpiewali hymn Polski. Część radnych nie wstała z miejsc. Przewodnicząca nie panuje nad tym co się dzieje. Nie było jeszcze żadnych głosowań

 

Godz. 11.20 Wciąz gorąca dyskusja. Nadal nie było głosowań

Godz. 11.21 Radna Wierzbicka wnioskuje o pozostawienie szkoły na Poniatowie na co najmniej rok. Radni po raz kolejny wnioskują o przerwę, której nie chce zrobić przewodnicząca

Godz. 11.22 Wycofajmy likwidacje szkoły nr 19 – popiera radną Wierzbicką, radna Mucha. Podobnego zdania jest Rozmuski z SLD

Godz. 11.23 W końcu głos zabiera prezydent. Sugeruje, że czasu było wystraczająco dużo

Godz. 11.27 Roman Szełemej przekonuje, że wszystkie argumenty przedstawiane przez rodziców były analizowane

Godz. 11.32 Rodzice przerywają prezydentowi sugerując, że mówi nieprawdę. Sam gospodarz w swojej wypowiedzi pomylił przedszkole ze szpitalem czym rozbawił osoby będące na sali

Godz. 11.34 Prezydent przekonuje radnych, aby nie przenosili dzisiejszej sesji na inny dzień. Chce głosowań dzisiaj.

Godz. 11.36 Znów rozpoczęła się dyskusja

Godz. 11.45 Trwa zażarta dyskusja między skarbnikiem a radną Rosiak

Godz. 11.51 Przewodnicząca rady nie chciała udzielić głosu radnej Rosiak uważając, że ta już często używała prawa do ad vocem. – Ha ha ha – powiedziała w odpowiedzi Rosiak. Pani nie może mi tego zabronić.

Godz. 11.53 Przewodnicząca rady miejskiej nie zważając na głosy radnych opozycji rozpoczyna głosowania

Godz. 11.54 Przewodnicząca ogłasza przerwę na 10 minut

 

OD REDAKCJI – SPRAWDZILIŚMY W PRZERWIE ZASIĘG NASZEGO BEZPRZEWODOWEGO INTERNETU. POZA RATUSZEM DZIAŁA BEZ ZARZUTÓW.

Wciąż trwa przerwa. Radni na korytarzu nie chcą powiedzieć rodzicom jak będą głosować

Przerwa się przedłuża. Czekamy na wznowienie obrad sesji rady miejskiej

Godz. 12.13 Rodzice i radni schodzą się do sali. Przewodnicząca wznawia obrady

 

Zaczynają się głosowania w sprawie zamiaru likwidacji szkół. Teraz głosowanie w sprawie SP nr 12

Godz. 12.15 Doktor Dobrowolska argumentuje dlaczego tę szkołę powinno się zlikwidować. Jej słowa spotykają się ze sprzeciwem rodziców

Godz. 12.18 Głos w sprawie Sp nr 12 zabiera teraz radny Krzyżowski

Godz. 12.18 Radny Krzyżowski prosi prezydenta, aby dzieci z tej szkoły po jej likwidacji chodziły do SP nr 28

Godz. 12.19 Przewodnicząca rady miejskiej informuje rodziców, że jak się "nie uspokoją" zostaną wyproszeni z sali

Godz. 12.20 Teraz SP nr 12 broni Alicja Rosiak. W międzyczasie radny Torbus wdaje się w dyskusję z jednym z rodziców

Godz. 12.21 Alicja Rosiak chce, aby miasto pokazało wyliczenia związane z utrzymaniem tej placówki i przedstawieniem analizy kosztów związanych z ewentualnymi oszczędnościami.

Godz. 12.22 – Te oszczędności to koszty związane z utrzymaniem budynku i redukcją etatów – mówi Dobrowolska. O głos już prosi posłanka Anna Zalewska

Godz. 12.24 Za częścią radnych stoją mieszkańcy z napisami Wałbrzych patrzy Wam na ręce

Godz. 12.25 Teraz radna Mucha chce wyjaśnień w sprawie SP nr 12

Godz. 12.26 W kolejce o głos czeka wciąż Anna Zalewska

Godz. 12.27 Po raz kolejny powody chęci likwidacji wyjaśnia doktor Dobrowolska

Godz. 12.29 Wciąż przemawia doktor Dobrowolska

Godz. 12.30 W tle słychać rozgoryczenie rodziców, którzy mówią, że część z radnych SLD zapewniało ich, że będzie przeciwko likwidacji. – Oszukali nas – mówią półszeptem

Godz. 12.33 Głos zabiera Anna Zalewska. Sugeruje, że doktor Dobrowolska do każdej ze szkół dobiera takie kryteria jakie jej pasują

Godz. 12.35 Posłanka Zalewska wypomina prezydentowi, że w tej szkole, która jej zdaniem może być stawiana za wzór – proponował nauczycielom pracę w miejskiej zieleni.

Godz. 12.38 Czy dotarły do Państwa wyliczenia rodziców, którzy pokazali na liczbach jak można znaleźć inaczej oszczęności?" – pyta Zalewska

Godz. 12.39 Swoich racji znów broni doktor Dobrowolska. Rodzice krzyczą, że kłamie. Chcą mieć głos

Godz. 12.41 To nie średniowiecze! Potrafimy liczyć – krzyczą dalej rodzice

Godz. 12.41 W kolejce osób, które chcą zabrać głos radni Mróz, Rosiak i Kwiatowski. – Co będzie w tym budynku pyta Mróz? –  Dom pomocy społecznej – odpowiada Dobrowolska.

Godz. 12.43 Zróbcie to w tych co już stoją puste!!!! – krzyczą rodzice

Godz. 12.45 Po słowach o Domu Pomocy Społecznej każdej wypowiedzi doktor Dobrowolskiej towarzyszy głośne tupanie nogami w ziemie

Godz. 12.46 To będzie dom pomocy społecznej publiczny czy prywatny? – pyta publicznie Rosiak

Godz. 12.47 Znieśmy propozycję likwidacji tej szkoły na rok – proponuje na koniec Alicja Rosiak.

Godz. 12.50 Teraz głos zabiera radny Kwiatkowski

Godz. 12.51 Rodzice krzyczą, aby "nie bronił prezydenta"

Godz. 12.52 Czy wszystkie dzieci w przypadku likwidacji SP nr 12 znajdą miesjce w SP nr 28? – pyta Kwiatkowski

Godz. 12.54 Znów przy głosie doktor Dobrowolska. Twierdzi, że szkoła może przyjąć dzieci i nie zaburzy to systemu edukacyjnego w tej placówce

Godz. 12.56 Bardzo cięta riposta Anny Zalewskiej do radnego Kwiatkowskiego, który sugerował, że powinno się słuchać ze zrozumieniem. – Przez 12 lat uczyłam języka polskiego. A więc pisać i czytać ze zrozumieniem. Mogę zrobić wyjątek i ponownie to wykonać dla Pana  – mówi posłanka

Godz. 13.00 Wciąż trwa dyskusja przed głosowaniem w sprawie zamiaru likwidacji SP nr 12. W przypadku SP nr 19 już zagłosowano

Godz. 13.02 Teraz prezydent Roman Szełemej tłumaczy dlaczego budynek SP nr 12 miasto chce przeznaczyć na dom pomocy społecznej

Godz. 13.03 W powiązaniu z budynkiem przy ulicy Młynarskiej chcemy utworzyć dom pomocy społecznej dla 50-60 osób – wyjaśnia gospodarz gminy

Godz. 13.06 Mieszkańcy przerwali wypowiedź prezydentowi. Gospodarz zrezygnował z kontynuowania swojej wypowiedzi

Godz. 13.09 Wydaje się, że dyskusja będzie trwała jeszcze długo. W kolejce radni Mucha, Nowak i Rozmuski

Godz. 13.11 Prezydent chciał zabrać głos. Znów przerwali mu mieszkańcy

Godz. 13.13 Na pytanie ile kosztować będzie adaptacja SP nr 12 na Dom Pomocy Społecznej prezydent odpowiedział, że około 400 – 700 tysięcy złotych. – Kłamie! Tyle to kosztuje widna – krzyczą mieszkańcy. Proponuje zrobić to na Gaju po likwidowanym szpitalu – sugeruje Rozmuski.

Godz. 13.14 Przewodnicząca chce rozpocząć już głosowanie w sprawie zamiaru likwidacji SP nr 12

Godz. 13.17 Wciąż trwa dyskusja. – Udzielam Pani ostatni raz głosu ad vocem – mówi przewodnicząca rady do Alicji Rosiak.

Godz. 13.20 Głosowanie: za 13, 10 przeciw, 1 się wstrzymała (Renata Wierzbicka).

Godz. 13.21 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji SP 12 podjęta. Teraz SP nr 31

Godz. 13.22 Na sali jest wielu rodziców z SP nr 31. Wciąż krzyczą nie zgazając się z argumentami doktor Dobrowolskiej.

Godz. 13.24 Rodzice domagają się prawa do głosu. – Po głosowaniu – mówi przewodnicząca. – Wtedy to już będzie po wszystkim – krzyczą rodzice broniący SP nr 31

Godz. 13.26 Radni opozycji oddają swoje głosy rodzicom. Przewodnicząca nie wyraża zgody.

Godz. 13.29 Szkołę nr 31 bronią teraz Cezary Kuriata i Alicja Rosiak

Godz 13.34 Doktor Dobrowolska tłumaczy powody propozycji likwidacji SP nr 31

Godz. 13.35 – To herezja co Pani wypowiada – krzyczą rodzice

Godz. 13.35 W kolejce osób, które chcą zabrać głos radni: Rosiak, Kuriata i Mucha

Godz. 13.39 Od Redakcja – Zobacz jak swój protest manifestują rodzice z SP nr 31 (zdjęcie u góry na tej stronie – zmienione)

OD REDAKCJI – SZUKAMY KONTAKTU DO KTOREGO MOZEMY SIĘ PODPIĄĆ ABY DALEJ DLA PAŃSTWA RELACJONOWAĆ SESJĘ. pRACOWNICY URZĘDU NIE POZWOLILI SKORZYSTAĆ Z GNIAZDEK NA SALI RAJCÓW TŁUMACZĄC, ŻE NASZ NETBOOK OBCIĄZY IM SYSTEM!!!!

OD REDAKCJI! – IDZIEMY WIĘC NA KORYTARZ NA SALI ZOSTAJĄ NASI DZIENNIKARZE URZĘDNICY NIE PRZERWĄ NAM TEJ RELACJI

I RELACJA TRWA NADAL – REDAKCJA:-)

Godz. 13.46 Do dyskusji włączył się prezydent Roman Szełemej. Broni m.in  słów doktor Dobrowolskiej. Jego wypowiedzi znów spotykają się ze sprzeciwem rodziców

Godz. 13.50 Roman Szełemej i rodzice z SP nr 31 przekrzykują się wzajemnie. Przewodnicząca nie panuje nad tym, co dzieje się na sali

Godz. 13.53 Serią pytań władze miasta zasypuje teraz posłanka Anna Zalewska

Godz. 14.01 Gorąco na linii posłanka Anna Zalewska – radna Danuta Marosz. Ta druga wypomina parlamentarzystce, że to koledzy z jej partii, zamknęli kilka szkół

Godz. 14.14 Do głosowania w sprawie SP nr 31 chyba jeszcze długa droga. Wciąż trwają słowne "przepychanki" pomiędzy obrońcami szkoły, a prezydentem miasta

Godz. 14.16 Jeden z rodziców broniących SP nr 31 podważa dane przedstawione przez komisję powołaną przez prezydenta

Godz. 14.17 Znów gorąco pomiędzy Danutą Marosz a posłanką Anną Zalewską

Godz. 14.18 Teraz zażarta dyskusja między jednym z rodziców a radną Marosz

Godz. 14.19 To już walka na słowa pomiędzy Zalewską, a Marosz

Godz. 14.22 Ta sesja nie przypomina już dyskusji na argumenty…

Godz. 14.24 Radny Mirosław Lubiński apeluje do przewodniczącej, aby udzieliła głosu radnemu sejmiku Piotrowi Sosińskiemu. – żyjemy w Polsce, na Dolnym Śląsku – przekonuje radny

Godz. 14.26 Radny sejmiku, były wiceprezydent Wałbrzycha wyjaśnia – słowa kieruje głównie do Danuty Marosz – ile szkół i dlaczego zlikwidowano, gdy był wiceprezydentem miasta

Godz. 14.28 – Tak, zlikwidowaliśmy szkołę, ale nasze decyzje nie były tak drastyczne jak te, które proponują obecne władze – przekonuje Sosiński. Teraz znów przy mikrofonie Anna Zalewska

Godz. 14.32 SP 31 do likwidacji 13 za 11 przeciw 1 osoba wstrzymała się!

Godz. 14.33 – Rozliczymy Was szybko. Pana Panie Szpur i Pana Panie Dobrowolski! – krzyczą rodzice

Godz. 14.36 Część rodziców z SP nr 31 wyszło z sali. – Nie podarujemy im. Ani Szpurowi, który chodził u nas prosząc o głos, a nie Dobrowolskiemu, który nie potrafi spojrzeć nikomu w oczy

Godz. 14.41 Teraz dyskusja w sprawie gimnazjum nr 4

Godz. 14.52 Trwa dyskusja na sali coraz mnie osób.

Godz. 15.0 Na sali już spokojniej. Część osób wyszła z rzędu. Wiele wskazuje na to, że dalej pójdzie tak jak zaplanował prezydent. Przypomnijmy zatem. Projekty uchwa likwidacji PG nr 4, Przedszkola na Poniatowie oraz SP nr 17 wycofane z prządku obrad. Propozycja połaczenia obu placówek (tj Gimnazjum nr 4 i SP nr 17) oraz zachowania przedszkola na Poniatowie. Zgoda na głosowanie w sprawie likwidacji SP nr 31, nr 12 i pozostałych, które znajdują się na liście.

Godz. 15.05 Trwa dyskusja w sprawie likwidacji gimnazjum nr 5

Godz. 15.16 Dyskusja w sprawie gimnazjum nr 5. Głos zabierają radni: Rosiak, Kuriata, Mucha, Pawełek. Chęć zgłasza również posłanka Zalewska

Godz. 15.17 Radni teraz się kłócą między sobą. M.in. Czarek Kuriata i Stefania Pawełek

Godz. 15.18 Posłanka Zalewska wdała się w polemikę z radnym Rozmuskim

Godz. 15.19 – Gwarantuje Panu, że część osób z tego gimnazjum, które chcecie zlikwidować nie dojedzie do szkoły, do której chcecie przenieść dzieci – mówi Rozmuskiemu posłanka Zalewska

Godz. 15.21 – Panie prezydencie. Proszę pokazać mi gdzie zaoszczędzicie  te 600 tysięcy, o których Pan mówi – apeluje do Szełemeja parlamentarzystka. Sugeruje, że w obliczeniach i danych przedstawionych przez miasto jest wiele błędów.

Godz. 15.23 W kolejce osób do zabrania głosu radna Mucha i radny Nowak

Godz. 15.24 Radna Mucha: Nie mówi się o skutkach społecznych….

Godz. 15.26 Radna Wierzbicka: Uważam, że powinniście się połączyć ze szkołą podstawową. Ale do tańca trzeba dwojga. Na siłę się tego nie zrobi. Skoro dwie dyrektorki walczą…

Godz. 15.28 Radna Wierzbicka: Łatwiej przenieść dzieci z gimazjum do podstawówki, ale nie ma zgody dwóch szkół

Godz. 15.29 Radny Bartolik: Trzeba zwolnić obie dyrektorki, zrobić konkurs wyłonić jedną i połączyć obie

Godz. 15.33 Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego: Skoro w mieście funkcjonują już w budynku dwie różne szkoły zróbmy tak w przypadku gimnazjum nr 5

Godz. 15.30 Doktor Dobrowolska: Nie nie jest dla mnie konstruktywna propozycja PAnie radny Bartolik

Godz. 15. 32 W tle sesji kłótnia radnego Torbusa z Anna Zalewską. Padają ostre słowa, a nawet zarzuty

Godz. 15.35 Radny Nowak: Na spotkaniu w szkole padła propozycja połaczenia szkół. Chyba jednak wydział edukacji się nad tym nie pochylił

Godz. 15.36 Szełemej: Nie ma woli ze strony środowisk obu szkół do połączenia

Godz. 15.37 Wydział robił co mógł – mówi Szełemej. – Nic nie robił – krzyczą rodzice

Godz. 15.38 – W następnym roku będziemy likwidować szóstkę i dwójkę?- pyta radna Mucha

Godz. 15.40 Ostatnie głosy w dyskusji. Zaraz głosowanie

Godz. 15.42 Głosowanie – 14 za, 9 przeciw, 1 osoba się wstrzymała i 1 nie oddała głosu

Godz. 15.44 Przewodnicząca ogłosiła 15 minutową przerwę to było już ostanie głosowanie w sprawie szkół. Uratowane PG nr 4, Przedszkole na Poniatowie oraz SP nr 17. Pozostałe szkoły planowane do likwidacji. Teraz tylko swoją opinię przedstawi kurator, a następnie odbędzie się formalne głosowanie. Dziękujemy Wam za obecność. Popołudniu obszerna fotorelacja. Zobacz wieczorem na zdjęciach jak manifestowali rodzice oraz filmy video z obrad sesji

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top