Walim z budżetem

Walim z budżetem

w Aktualności

Blisko 19 milionów dochodów, a wydatki o ponad 500 tysięcy złotych więcej. Gmina Walim przyjęła budżet na najbliższy rok. Deficyt w wysokości 594.925 złotych zostanie sfinansowany kredytem lub pożyczką.

Uchwalone w miesiącu październiku stawki podatków i opłatach lokalnych były podstawą do wyliczenia podatków, czyli zasadniczej części dochodów własnych, stanowiących około 38 % wszystkich dochodów. Pozostałe rodzaje dochodów ujęte w uchwale budżetowej, zostały przyjęte na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Planowane wydatki bieżące zawierają kwoty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, stanowią one blisko 84 % ogółu wydatków oraz wydatki majątkowe w udziale 16 %. W przyszłym roku planowane są kolejne działania inwestycyjne, które wpływają na coraz lepszy wizerunek gminy. Zaplanowano inwestycje polegające m.in. na remontach dróg gminnych, dalszej odbudowie zabytków, wykonaniu oświetlenia. Wymienione zadania będą finansowane z własnych środków, z dotacji oraz ze środków budżetu Unii Europejskiej. Jednostki i stowarzyszenia realizujące zadania gminy, również zostały uwzględnione przy ustalaniu wydatków. Na działalność w zakresie sportu i turystyki zarezerwowano kwotę 95 tysięcy złotych, natomiast na renowację zabytków przeznaczono kwotę 50 tysięcy złotych. Z zaplanowanych wydatków w budżecie gminy Walim, kwota 3.626.300 złotych będzie przeznaczona na pomoc społeczną. Stanowi to prawie 19% ogółu wydatków. Kolejna znacząca pozycja wydatków to oświata, gdzie plan wydatków zamyka się kwotą 4.750.486 zł, co stanowi ponad 24% ogółu wydatków. Łącznie oba działy angażują ponad 43% wydatków. – Zaproponowany układ wydatków nie jest ostateczny, upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych pozwalają na dokonywanie zmian w ciągu roku – dodają urzędnicy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Budżet uchwalony

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwaliła budżet na 2023 rok

Zwiedzili Polskę

Kilka istotnych uchwał podjęli radni na ostatniej sesji rady powiatu wałbrzyskiego.
Go to Top