Warto próbować i wdrażać

Warto próbować i wdrażać

w Aktualności

""

Elastyczność oraz zabezpieczenie społeczne. Tak w skrócie można przetłumaczyć definicję elastycznych form zatrudniania.

To model pracy korzystny zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Pozwala dopasować sposób zatrudniania do profilu działalności przedsiębiorstwa. Dzięki temu pracownik jest nadal aktywny zawodowo oraz może pogodzić obowiązki służbowe z rodzinnymi. Pracodawca natomiast ogranicza koszty działalności firmy. Elastyczne formy zatrudniania odbiegają od tradycyjnego modelu pracy, a wzrastająca liczba podpisywanych umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu potwierdza, że ten model ogranicza bezrobocie. Możliwość pracy w domu to również alternatywa dla osób niepełnosprawnych. Czasami jedyne źródło ich dochodu. W Polsce z elastycznych form zatrudniania chętnie korzystają osoby uczące się.
Skrócony tydzień pracy pozwala im swobodnie pogodzić naukę z obowiązkami służbowymi. To także możliwość wejścia na rynek pracy i zdobycie pierwszego doświadczenia. Praca w niepełnym wymiarze godzin lub na zastępstwa pozwala im zarobić na dalszą edukację. Obok tych form umów o pracę najbardziej popularnymi są: praca na czas określony, na wezwanie, tymczasowa, telepraca i samozatrudnienie. Szereg korzyści z wprowadzenia elastycznych form zatrudniania odnosi również pracodawca. Przed wszystkich ogranicza koszty, które wiążą się z ewentualnym rozwiązaniem umów o pracę i świadczeń pracowniczych. Pozwala również pozyskać drogich i znanych ekspertów, co wpływa na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego adaptację do zmian rynkowych. Obecnie specjaliści  rynku pracy zauważyli, że coraz więcej firm decyduje się powierzać swoje najważniejsze projekty pracownikom z zewnątrz. Często stosując przy tym nieodpłatne wypożyczanie kadry. Firmy oddają swoich pracowników do dyspozycji innych pracodawców. Najczęściej robią to bezpłatnie w ramach porozumienia lub współpracy między przedsiębiorstwami.
  
Sam wybór formy elastycznego zatrudnienia zależy od rodzaju firmy i jej działalności. To również decyzja pracowników i rodzaju wykonywanej przez nich pracy. Decydując się, każda strona analizuje szczegółowo opłacalność związaną z ponoszonymi kosztami i faktycznymi rezultatami.

""

Inne artykuły:

Formy elastycznego zatrudnienia

Warto próbować i wdrażać

Wpływ mają obie strony

Więcej czasu dla rodzinyOszczędność czasu – większa wydajnośćUcz się i pracuj – to możliwePracuj i wychowuj dzieckoKobiety aktywne zawodowoPokonać stereotypPraca – wiele form i możliwościPracownik na umowę cywilnąPraca tymczasowa – korzystne rozwiązaniaPraca u siebie – szansa na stałe zatrudnieniePraca zdalnie sterowanaJob sparing – etat na spółkęZatrudnienie rotacyjne sposobem na podnoszenie kwalifikacjiOutsourcing pracowniczy – alternatywa dla przedsiębiorstwaKrótszy czas pracy – wybór pracownikaO każdej porze dnia i nocy – praca na wezwanieMamy pracują elastycznieDoświadczenie jest bezcenne

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top