Wątpliwości do grodzkości?

Wątpliwości do grodzkości?

w Aktualności

Do Starosty Wałbrzyskiego Roberta Ławskiego wpłynęły trzy pisma: od wójta Starych Bogaczowic, burmistrza Mieroszowa i burmistrza Boguszowa-Gorc. Włodarze gmin chcą poznać dokumenty w sprawie planów przywrócenia grodzkości Wałbrzychowi, bo w tej chwili o sprawie wiedzą tylko z mediów. ,,Sprawa podziału Powiatu Wałbrzyskiego nie może pozostawać w sferze plotek i deklaracji (być może bez pokrycia), szczególnie w okresie kampanii wyborczej do parlamentu" – czytamy w jednym z pism. Są zaniepokojeni, bo planowana zmiana miałaby wpływ na realizację zadań powiatowych na terenie ich gmin.

Medialne doniesienia, wg których Wałbrzych miałby być wyłączony ze struktury Powiatu Wałbrzyskiego od 1 stycznia 2012 roku, wzbudziły zaniepokojenie wójta Starych Bogaczowic Leszka Świętalskiego, burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza i burmistrza Boguszowa-Gorc Waldemara Kujawy. Włodarze, w pismach skierowanych do Starosty Wałbrzyskiego Roberta Ławskiego, piszą o kontrowersjach, jakie budzi sprawa podziału Powiatu Wałbrzyskiego, wskazując jednocześnie, że skutki takich zmian miałyby wpływ na realizację zadań powiatowych na rzecz mieszkańców. Wnioskują także do Starosty Wałbrzyskiego o wystąpienie do odpowiednich organów (m.in. MSWiA oraz Wojewody Dolnośląskiego) o zapoznanie organów gmin wchodzących w skład Powiatu Wałbrzyskiego ze wszystkim dokumentami w tej sprawie, a zwłaszcza z uzyskaniem informacji nt. wniosku, jaki powinien być złożony do 31 marca ze wszystkimi wymaganymi prawem załącznikami; z uchwałą w sprawie konsultacji społecznych i ich zasięgu, wynikami tychże konsultacji, opinią Wojewody Dolnośląskiego, uchwałą Rady Ministrów (winna być podjęta do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana). ,,Tylko analiza wszystkich dokumentów w tej sprawie i zapoznanie z nimi organów powiatu i gmin, a tym samym społeczeństwa, którego planowane zmiany mogą dotyczyć, pozwoli na rzetelną ocenę sytuacji. Czas w tym zakresie skończyć ze swoistym >>chocholim tańcem<< i bazowaniem na medialnych przekazach, które z kolei bazują (wg tych przekazów) na ustnych informacjach. Sprawa podziału Powiatu Wałbrzyskiego nie może pozostawać w sferze plotek i deklaracji (być może bez pokrycia), szczególnie w okresie kampanii wyborczej do parlamentu. Procedury podziału powiatów są określane prawem i powinny się odbywać w sposób tylko tym prawem przewidziany" – czytamy w piśmie, jakie wpłynęło od Leszka Świętalskiego, Burmistrza Mieroszowa. Nadto burmistrz Boguszowa-Gorc, Waldemar Kujawa pyta, co stanie się ze zobowiązaniami powiatu wałbrzyskiego i w jaki sposób po planowanej zmianie zostanie zapewniona realizacja zadań powiatowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top