Wciąż walczą o szkołę

Wciąż walczą o szkołę

w Aktualności

Rodzice, nauczyciele i mieszkańcy osiedla Górniczego wciąż walczą o swoją szkołę. Piszą kolejne petycje, apele i protesty przeciwko propozycji likwidacji ich placówki. Poniżej treść kolejnego z nich.

My, niżej podpisani wyrażamy stanowczy protest wobec likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Gustawa Morcinka w Wałbrzychu położonej na ul. Osiedle Górnicze 19a. Wyżej wymieniona szkoła jest jedyną szkołą podstawową na rozległym terenie: Osiedle Górnicze, Kozice, Rusinowa, Osiedle Parkowe, Osiedle Słoneczne, Dziećmorowice, Stary i Nowy Julianów. Ich mieszkańcy należą do grupy średniozamożnych, wobec czego istnieje obawa, że dzieci będą napotykały ogromne trudności w dotarciu do szkoły bardziej oddalonej od miejsca zamieszkania. Należy pamiętać, że zgodnie z reformą oświaty do szkoły będą uczęszczać coraz młodsze dzieci, a to skutkuje zagrożeniem bezpieczeństwa młodego pokolenia. Szkoła od wielu lat osiąga bardzo wysokie wyniki dydaktyczne, czego dowodem są wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. Średnia punktów plasuje naszą szkołę zawsze powyżej średniej wałbrzyskiej i dolnośląskiej. Uczniowie nasi osiągają liczne nagrody w konkursach międzyszkolnych i rejonowych. Wielokrotnie nagradzana przez Pana Prezydenta kadra nauczycieli zostanie bez pracy. Ogromny potencjał wysoko wykwalifikowanej kadry, systematycznie modernizowany budynek, chętne do nauki w Szkole bez przemocy dzieci. Szkoła nasza to nie tylko placówka dydaktyczna, ale przede wszystkim centrum i serce naszej Wspólnoty. Pan, jako kardiolog zapewne wie jak ważnym organem dla ŻYCIA jest serce. A chce Pan je zabrać naszej społeczności. Nie bez znaczenia jest fakt, że w naszej dzielnicy powstają nowe osiedla, a co za tym idzie dzieci będzie przybywać. Na uwagę zasługuje również zmiana pokoleń na Osiedlu Górniczym, w Kozicach i Rusinowej. Osiedla się tu coraz więcej młodych małżeństw, które zapewne będą chciały mieć dzieci i wychowywać je w najbliższym środowisku. Czy młodzi ludzie mają szukać sprzyjających warunków do rozwoju dla swoich dzieci w innych miastach lub co gorsza innych krajach? Wobec powyższych faktów prosimy o cofnięcie decyzji o likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Wałbrzychu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Budżet uchwalony

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwaliła budżet na 2023 rok

Zwiedzili Polskę

Kilka istotnych uchwał podjęli radni na ostatniej sesji rady powiatu wałbrzyskiego.
Go to Top