Więcej czasu dla rodziny

Więcej czasu dla rodziny

w Aktualności

""

Czy osoba, która pracuje w domu jest mniej wydajna od tej, co przyjeżdża do biura? Na pewno nie. Po pierwsze dlatego, że sama organizuje sobie pracę. Po drugie, nie traci czasu na dojazd do siedziby firmy lub oczekiwanie na spotkanie z przełożonym.

Elastyczne formy zatrudniana pracowników stają się coraz bardziej popularną formą pracy. Osoba, która nie przyjeżdża do siedziby firmy, a wykonuje zlecenia w domu, sama dopasowuje sobie harmonogram dnia do swoich potrzeb. Osobiście decyduje o tym, w jakim tempie będzie realizować poszczególne zadania. Dla wielu zarządców firm nie liczy się czas, jaki poświęci pracownik, a efekt końcowy jego pracy. Dzięki wyeliminowaniu dojazdów czy oczekiwaniu na spotkanie z szefem możemy przeznaczyć zaoszczędzony czas na rodzinę lub wypoczynek, co ułatwia zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. To właśnie pracownik ustala czas rozpoczęcia i kończenia swoich zajęć zawodowych. Oczywiście przełożony go z tego rozlicza.

Gdyby nie elastyczne formy zatrudniania część osób mogłoby stracić już pracę. Dotyczy to m.in, tych, których z różnych względów musieli przeprowadzić się do innego miasta (np. w momencie gdy partner otrzymał lepszą propozycję zawodową). Mimo że teraz mieszkają nawet kilkadziesiąt kilometrów od siedziby firmy dalej w niej pracują. Duża swoboda, jaką dysponuje pracownik wybierając miejsce pracy, stanowi największą zaletę takiej formy zatrudnienia.

Wykonując pracę w domu nie stajemy się gorszymi niż ci, którzy przychodzą do biura. Wręcz przeciwnie. Nie tracimy czasu na zbędną dyskusję w miejscu pracy przez co możemy szybciej wykonywać zlecone nam zadania. W ten sposób wolny czas możemy poświęcić rodzinie lub znajomym. Okazuje się, że to co robiliśmy w biurze w ciągu ośmiu godzin, w domu zajmuje nam nawet o połowę mniej. Elastyczne godziny pracy nie są jednak możliwe w przypadku zadań, których wykonywanie nie jest uzależnione od pracy innych osób. Tutaj najlepszym przykładem są urzędnicy, którzy mają ciągły kontakt z petentami.

Dzięki elastycznym formom zatrudnienia, a w tym konkretnym przypadku – wykonywania zleconych zadań w domu – korzyści ma również pracodawca, który ogranicza koszty związane z  utrzymaniem miejsca pracy. Wystarczy bowiem, że będzie utrzymywał niewielkie biuro, co bezpośrednio i bardzo szybko przekłada się na wymierne oszczędności. Taka forma pracy ma również swoje wady. Szef nie ma bezpośredniej kontroli nad swoim pracownikiem. Dlatego ten drugi musi być odpowiednio zmobilizowany do realizacji powierzonego mu zadania. Przełożonego ostatecznie interesować będzie fakt, by praca została wykonana w terminie. Dlatego w umowie zawartej z pracodawcą warto szczegółowo określić datę realizacji zleconego nam zadania. Dużą rolę odgrywa tu odpowiednie podejście przez pracownika. Braku odpowiednich szkoleń, rozmowy, czy treningów może spowodować trudność związaną z oddzieleniem pracy od życia prywatnego.

""

Inne artykuły:

Więcej czasu dla rodziny

Oszczędność czasu – większa wydajność

Ucz się i pracuj – to możliwe

Pracuj i wychowuj dziecko

Kobiety aktywne zawodowo

Pokonać stereotyp

Praca – wiele form i możliwości

Pracownik na umowę cywilną

Praca tymczasowa – korzystne rozwiązania

Praca u siebie – szansa na stałe zatrudnienie

Praca zdalnie sterowana

Job sparing – etat na spółkę

Zatrudnienie rotacyjne sposobem na podnoszenie kwalifikacji

Outsourcing pracowniczy – alternatywa dla przedsiębiorstwa

Krótszy czas pracy – wybór pracownika

O każdej porze dnia i nocy – praca na wezwanie

Mamy pracują elastycznie

Doświadczenie jest bezcenne

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top