Woda wciąż groźna

Woda wciąż groźna

w Region

Woda wciąz jest groźna. Na terenie województwa dolnośląskiego na wodowskazach przekroczonych zostało 14 stanów alarmowych i 4 stany ostrzegawcze. Ogłoszono 10 alarmów przeciwpowodziowych.

Trudna sytuacja na Lubelszczyźnie. Dziś ewakuowano kolejnych mieszkańców gminy Wilków. W wyniku przelania się wody przez wały gmina zalana jest w 90%. Województwo kujawsko-pomorskie walczy z lokalnymi podtopieniami. Na wyższą falę musi się przygotować Poznań. Powoli stabilizuje się sytuacja na terenie województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Województwo śląskie, małopolskie i południowa część podkarpackiego powoli szacują straty, spowodowane przez wielką wodę.

Dziś rano przekroczenie stanu alarmowego zanotowano: w dorzeczu Wisły na 51 stacjach wodowskazowych (maksymalnie w Kępie Polskiej na Wiśle o 289 cm), w dorzeczu Odry na 62 stacjach wodowskazowych (maksymalnie w Brzegu Dolnym na Odrze o 323 cm).

Przekroczenia stanu ostrzegawczego odnotowano: w dorzeczu Wisły na 40 stacjach wodowskazowych, w dorzeczu Odry na 23 stacjach wodowskazowych (tendencja spadkowa). Pomoc Polsce w walce z powodzią i usuwaniem jej skutków niosą służby ratownicze spoza kraju. Prowadzą działania w oparciu o Mechanizm Wspólnotowy Unii Europejskiej i umowy bilateralne:- 4 pompy czeskie pracują w miejscowościach: Zabrze, Wieruń, Tychy i Gliwice,- 5 ekip niemieckich ze sprzętem w podziale na mniejsze grupy pracuje: w województwie dolnośląskim w miejscowości Legnica, w województwie świętokrzyskim w miejscowości Otoki w powiecie sandomierskim, w województwie śląskim w miejscowościach: Ciechowice, Goczałkowice oraz w Bytomiu.- ekipa francuska prowadzi działania w miejscowości Górki w województwie małopolskim,- wielonarodowa grupa (Litwa, Łotwa, Estonia) prowadzi działania w Połańcu w województwie świętokrzyskim,- ekipa z Danii prowadzi działania w Krakowie. W drodze do Polski jest sprzęt czeski (pompa wysokiej wydajności) oraz grupa ratowników z Ukrainy.

Województwo dolnośląskie

Na terenie województwa dolnośląskiego na wodowskazach przekroczonych zostało 14 stanów alarmowych i 4 stany ostrzegawcze. Ogłoszono 10 alarmów przeciwpowodziowych.

Na niektórych drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych występują utrudnienia w ruchu komunikacyjnym.

Zarządzono ewakuację w miejscowościach z części rejonów: Zakrzowa, Kotowic i Siedlec. Ewakuowano ludność w miejscowościach: Rogów Legnicki i Kwiatkowice gmina Prochowice – z najbardziej zagrożonych gospodarstw. Podjęto przygotowania do ewakuacji w miejscowościach i osiedlach Wrocławia: Zgorzelisko, Krzyżanowice, Psary, Kowale, Sołtysowice, Kłokoczyce, Szymanów. Wczoraj w miejscowości Laskowice – Jelcz wzmocniono wał przeciwpowodziowy. Wał został podniesiony na wysokość 1 m. Także wczoraj na Osiedlu Kozanów we Wrocławiu woda przedostała się przez wyrwę w wale powodując zalanie terenów najniżej położonych – zmyty został wał oddzielający rzekę od osiedla. Obecnie sytuacja jest stabilna. Poziom wody nie wzrasta. Wstępują podtopienia w budynkach, blokach i domkach jednorodzinnych. Najbardziej newralgiczny odcinek to wał przy ulicy Celtyckiej – tutaj służby nadal wzmacniają wał. Rozlewisko na Kozanowie zamyka się w kwadracie ulic: Ignuta – Dokerska – Kozanowska – Gwarecka – poziom wody wynosi tam ok. 45 cm. Na Widawie sytuacja jest pod kontrolą. W rejonie ulicy Reymonta sytuacja powróciła do normy. Na osiedlu Maślice – doszło do utworzenia rozlewisk, ale niewielkich nie stwarzających poważniejszego zagrożenia. Narasta zagrożenie spowodowane przesiąkaniem wału powodziowego na rzece Odra w rejonie m. Rogów Legnicki i Kwiatkowice (gmina Prochowice). Ewakuowano ludność z najbardziej zagrożonych gospodarstw. Pod naporem wody oraz ciągłym jej wzrostem nie udało się zabezpieczyć mniejszego wału przeciwpowodziowego, który stanowił ostatnia linię zabezpieczeń dla m. Kwiatkowice. W dalszym ciągu na bieżąco monitorowany jest wał przeciwpowodziowy na Odrze.

Województwo lubelskie

Wskutek przelania wody przez wał koło mostu w miejscowości Dobre (rzeka Chodelka) trwa ewakuacja ludności: Wólka Polanowska, Polanówka, Małe Dobre, Kolania Szczekarków (okolice Rogowa, gm. Wilków). Trwają prace przy umacnianiu wałów w powiecie puławskim i kraśnickim. Poziom wody na Wiśle w Annopolu powoli obniża się (o godz. 5.00 rano) stan alarmowy przekroczony był o 194 cm, w ciągu ostatniej doby obniżył się o ok. 25 cm. Najwięcej służb ze specjalistycznym sprzętem pracuje w gminach: Wilków i Łaziska. Istnieje zagrożenie przerwania wału w miejscowości Kępa Gostecka w gminie Łaziska. Działania służb polegają na podwyższaniu i umacnianiu wałów przeciwpowodziowych. W powiecie puławskim, w gminie Puławy w dalszym ciągu prowadzone działania w miejscowościach: Parchatka, Kazimierz Dolny, Gołąb, Opatkowice, Brześce, Janowiec. W powiecie kraśnickim, w gminie Annopol na skutek przerwania na rzece Wiśle (na długości ok. 80 m) w miejscowości Popów, zalane są tereny w miejscowościach: Popów, Świeciechów, Bliskowice (powierzchnia ok. 150 ha). Zalane jest 90 gospodarstw oraz droga wojewódzka Annopol – Józefów. Prowadzona jest ciągła kontrola wałów. Kontynuowana jest akcja ratowania i ewakuacji zwierząt z zalanych gospodarstw. Dowożona jest żywność i woda osobom znajdującym się w podtopionych budynkach. Działania służb prowadzone są również w miejscowościach Janiszów i Zabełcze. Występują tam miejscowe przesiąkniecia wałów. Działania polegają na wzmacnianiu wałów workami z piaskiem oraz udrażnianiu rowów melioracyjnych.

Województwo łódzkie

Kulminacyjna fala powodziowa przemieszcza się na rzece Warcie i w chwili obecnej mija Sieradz (stan wody 545 cm – co stanowi 125 cm powyżej stanu alarmowego) i wchodzi do zbiornika Jeziorsko. Na rzece Pilicy fala powodziowa przeszła za Sulejów (stan wody 343 cm – co stanowi 113 cm powyżej stanu alarmowego) i zbliża się do zbiornika sulejowskiego. Zgodnie z prognozami, na skutek przemieszczającej się fali kulminacyjnej rzeką Wartą i zwiększonego zrzutu wody ze zbiornika Jeziorsko, poziom wody w Uniejowie o godz. 6:30 osiągnął wartość 365 cm (tj. 105 cm powyżej stanu alarmowego). W chwili obecnej następuje stabilizacja i powolny spadek poziomu wody (stan wody 361 cm). Od kilku dni prowadzone są zwiększone zrzuty wody ze zbiorników Sulejów (do wartości 177 m3/s) i Jeziorsko (od godz. 20:00 do wartości 360 m3/s, gdyż dopływ do zbiornika wynosi ok. 480 m3/s). W związku z tym występuje wzrost zagrożenia powodziowego (podtapianie terenów) poniżej zapór czołowych obu tych zbiorników. Aktualne rezerwy objętości na tych zbiornikach wynoszą odpowiednio 5 % (zb. Sulejów – rezerwa 4,6 mln m3) – 12 % (zbiornik Jeziorsko – rezerwa 24,9 mln m3). Poziom piętrzenia wody na zbiorniku Jeziorsko systematycznie podnosi się na skutek przejmowania fali powodziowej. Trwa także napełnianie wodami powodziowymi zbiornika Sulejów. Istnieje zagrożenie dla następujących odcinków wałów przeciwpowodziowych:- rzeka Warta:a) Woźniki-Nobela – wał prawy w miejscowości Grady, Biskupice – przesiąknięcia podłoża wału – zabezpieczono workami z piaskiem; b) Woźniki-Nobela – wał prawy w miejscowości Sucha – przesiąknięcia podłoża wału – zabezpieczono workami z piaskiem; – rzeka Myja:a) wał lewy rzeki Myi w miejscowości Biskupice – nieszczelność wału – zabezpieczono workami z piaskiem.

Do prac zaangażowane są wszystkie służby ratownicze, a także władze z terenu województwa. Według wstępnych informacji, na skutek istniejących niekorzystynych warunków hydrologicznych, na terenie województwa łódzkiego podtopieniu uległo ponad 246 tys. ha, przez co ponad 33 tys. osób jest poszkodowanych. Dotychczas na ewakuację zdecydowało się 65 osób oraz ewakuowano 1 tys. szt. zwierząt gospodarczych. Podtopieniu uległo blisko 1700 budynków mieszkalnych, 15 obiektów użyteczności publicznej, 20 obiektów sportowych, 30 szkół, 5 przychodni lekarskich, 3 domy pomocy społecznej, 8 placówek kultury, 18 oczyszczalni ścieków i 95 ujęć wody. Uszkodzeniu uległo 480 km dróg oraz 640 kładek i przepustów drogowych.

Województwo kujawsko – pomorskie

Dziś około godziny 14.00 ma nadejść kulminacyjna fala na Wiśle we Włocławku. Stan alarmowy na tym odcinku rzeki przekroczony był o 195 cm. Planuje się zwiększenie zrzutu wody do 6300 metrów sześciennych na sekundę.

W dalszym biegu Wisły również utrzymują się stany alarmowe: w Toruniu poziom wody przekroczony jest o 179 cm, w Bydgoszczy – Fordonie o 1 metr, a Chełmnie o 55 cm.

Z Torunia ewakuowano łącznie 58 osób. Ewakuowano mieszkańców działek Rudak. Zalany jest także Bulwar Filadelfijski. Zamknięto wiadukt przy ulicy Dybowskiej, Bulwar Filadelfijski, Krowi Mostek przy ulicy Wiślanej. Władze apelują o kierowanie się na objazdy poza miastem.

Województwo podkarpackie

Na Podkarpaciu poziom wszystkich rzek systematycznie opada. W dalszym ciągu w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim i Tarnobrzegu obowiązują alarmy powodziowe. Dotychczas według danych WCZK – ewakuowano około 9 tys. mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i mieleckiego. W akcji ratowniczej uczestniczy na Podkarpaciu m.in. ponad 1,7 tys. strażaków, 350 żołnierzy oraz 6 śmigłowców. Trudna sytuacja nadal utrzymuje się w okolicach Tarnobrzega. Zalane są miedzy innymi Wielowieś i Sobów. Podmyty jest Dzików. Lustro wody jest na wysokości 7 metrów. Między rzeką Wisłą, a Trześniówką oraz między Trześniówką, a Łęgiem jest około 40 km kw. zalanego terenu (dwukrotna powierzchnia Zalewu Solińskiego).Na terenie województwa na rzece Wiśle, Sanie i Łęgu służby pracują przy utrzymaniu wałów przeciwpowodziowych, łącznie na odcinku ponad 60 km kw.

Strażacy z PSP i OSP, wojsko, policja i Straż Graniczna nadal pracują. Wsparciem dla służb są okoliczni mieszkańcy, którzy angażują w walkę z powodzią. Na terenie województwa działa 30 łodzi ratunkowych, pontonów i wojskowych amfibii. Służby dostarczają mieszkańcom żywność, wodę, lekarstwa. Służby z terenu Podkarpacia czekają na 4 pompy o wysokiej wydajności, które zostaną przetransportowane z Ukrainy.

Województwo świętokrzyskie

Stopniowo poprawia się sytuacja powodziowa w województwie świętokrzyskim. W Sandomierzu w nocy z soboty na niedzielę rzeka Wisła opadła o 12 cm. Wciąż umacniane są wały i pracują pompy koło huty.Wysokowydajne pompy nadal wypompowują wodę z zatopionego zbiornika przeciwpożarowego przy hucie szkła w Sandomierzu, z zakładowej rozdzielni prądu i z terenu osiedla sąsiadującego z hutą, w którym przy utrzymaniu wałów pracują bez przerwy od kilku dni jego mieszkańcy.

W nocy trwała także walka o utrzymanie wałów w Otoce (gmina Łoniów), Zawisełczu, Złotej, Andruszowicach (gmina Samborzec), w gminie Dwikozy i Zawichoście. Na terenie powiatu sandomierskiego pracowało łącznie ponad 500 osób – straż, wojsko, policja. Jednostki z centralnego obwodu operacyjnego są obecnie kierowane z Sandomierza do akcji prowadzonych na Lubelszczyźnie i w Warszawie.

Sandomierski sanepid prowadzi w dwóch punktach w mieście akcję szczepień ochronnych powodzian przeciw tężcowi. Wykonuje również na bieżąco badania mikrobiologiczne wody pitnej.

Do osób dotkniętych powodzią dociera pomoc żywnościowa.

W powiecie pińczowskim, miejscowość Zakrzów z uwagi na wzrost wody w rzece Nida zabezpieczono 8 najbardziej zagrożonych posesji. W chwili obecnej nie zachodzi konieczność ewakuacji mieszkańców. W gminie Pińczów – na drodze gminnej Skrzypiów – Zakrzów na odcinku 300 metrów z worków z piachem wykonano wał przeciwpowodziowy zabezpieczający ten odcinek drogi przed napływem przybierających wód rzeki Nida. W gminie Złota wyłączono z ruchu odcinek drogi powiatowej na odcinku Gacki – Chroberz. W gminie Pińczów w dalszym ciągu z uwagi na zalanie wyłączony z ruchu jest odcinek drogi powiatowej Jadwinów – Imielno -Pińczów. W miejscowości Wrocieryż wyłączony z użytkowania jest most na rzece Mierzawa na drodze gminnej.

Województwo małopolskie

W wyniku podtopienia spowodowanego przerwaniem wału w dalszym ciągu nie działa przepompownia melioracyjna w Jawiszowicach. Ze względu na przerwanie prawego wału rzeki Uszwicy zostały wyłączone kolejne pompownie w Natkowie, Kwikowie oraz Woli Rogowskiej. Trudna sytuacja powodziowa utrzymuje się w powiecie bocheńskim (gmina Drwinia) i brzeskim oraz na terenach powiśla dąbrowskiego. W powiecie dąbrowskim wszystkie pompownie pracują pełną wydajnością. Ze względu na długo utrzymujący się wysoki stan wód na rzekach i potokach nastąpiły liczne przesiąknięcia w obwałowaniach oraz w śluzach wałowych na terenie całego województwa. Są one na bieżąco zabezpieczane workami z piaskiem przez odpowiednie służby. W chwili obecnej podtopienia występują praktycznie we wszystkich gminach i powiatach na terenie województwa. Podtopione są zabudowania mieszkalne i gospodarcze oraz obiekty infrastruktury technicznej (drogi, mosty, kanalizacja). W chwili obecnej sytuacja się stabilizuje – powoli opada poziom wód w korytach i na zalanych terenach. Województwo śląskie Mimo stabilizacji poziomów wód głównych rzek Wisły i Odry wciąż pozostają one powyżej wartości alarmowych, a poza wałami utrzymują się rozlewiska. Groźne są nadal mniejsze rzeki. Występują utrudnienia komunikacyjne. Stan Wisły w niedzielę rano w Nowym Bieruniu wynosił on 460 cm – metr powyżej stanu alarmowego. Podobna sytuacja ma miejsce na Odrze – w Raciborzu Miedoni wodowskazy pokazywały 653 cm – ponad pół metra więcej niż stan alarmowy. Alarm powodziowy obowiązuje nadal w miastach: Katowice, Gliwice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie i Sosnowiec, powiatach: będzińskim i raciborskim oraz w gminach: Sośnicowice i Zebrzydowice. Na wielu pozostałych terenach w miejscach alarmu wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe.W centralnej części regionu trwa umacnianie wałów m.in. Brynicy w Wojkowicach i Piekarach Śląskich oraz Kłodnicy w Gliwicach i Zabrzu. Liczne rozlewiska i podtopienia występują też wokół Częstochowy. Strażacy pompują wodę m.in. w gminach Kłomnice, Poczesna, Mstów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol oraz w powiecie Kłobuckim. Wały przeciwpowodziowe Warty są uszczelniane w rejonie Słowika i Karczewic. Spośród głównych tras regionu nadal są zablokowane: droga nr 52 z Bielska-Białej do Krakowa na moście na Sole w Kobiernicach oraz trasa nr 81 – "wiślanka" – między Skoczowem i Ochabami, gdzie część skarpy drogi osunęła się do Wisły. W Bielsku-Białej zamknięto fragment tranzytowej drogi S-69 w kierunku Żywca. Na niektórych odcinkach dróg krajowych oraz wielu innych utrzymują się czasowe wyłączenia lub ograniczenia. Dotyczy to m.in. "wiślanki" w Żorach, gdzie ruch po obsunięciu się nasypu jednej z jezdni odbywa się drugą. Z kolei np. "jedynka" w Czechowicach-Dziedzicach jest przejezdna tylko dla samochodów osobowych, ciężarowe muszą jechać przez centrum miasta. Nie jeżdżą ciągle pociągi osobowe między Pszczyną i Radostowicami oraz Rydułtowami i Suminą. Liczne są utrudnienia i wyłączenia pojedynczych torów na szlakach towarowych. Wiele miejscowości powiatu bielskiego jest wciąż częściowo zalanych: Czechowice-Dziedzice oraz Kaniów, Kaniówek Dankowicki i Kobiernice, bieruńsko-lędzińskiego, jak Bijasowice i Czarnuchowice, raciborskiego, jak Turze, Siedliska i Ciechowice, a także wodzisławskiego – jak Nieboczowice. Strażacy dowożą tam żywność do domów, których nie opuścili mieszkańcy i wypompowują wodę z rozlewisk. Gmina Czechowice – Dziedzice – na terenie gminy realizowane są działania związane z usuwaniem skutków powodzi. Na terenie Bytomia zalane są ulice Celna (występuje duże rozlewisko o powierzchni około 10 ha), al. Jeziorańska i obwodnica północna. Zalanych jest wiele piwnic w budynkach mieszkalnych. W dalszym ciągu trwa pompowanie wody ze stawu Brandtka oraz wypompowywanie wody z rozlewiska przy ulicy Celnej. Częstochowa – w rejonie ulicy Bugajskiej, Srebrnej i miejscowości Łęg istnieją rozlewiska rzeki Warty. W tym rejonie skoncentrowane są główne działania sił jednostek straży pożarnej. W dalszym ciągu zalanych jest wiele ulic i posesji w mieście. Jastrzębie Zdrój – na terenie miasta nadal występuje wiele rozlewisk ( rejon ul.: Powstańców Śląskich, Wiosenna, Ranoszka, Dębina, Wojska Polskiego i Pszczyńska). W związku z zalaniem pustych zbiorników, w których magazynowany był gaz propan – butan, podjęto działania związane z zabezpieczeniem zbiorników gazu propan butan przed wyparciem ich przez wodę i zniszczeniem instalacji gazowej. Działania polegały na wypełnieniu zbiorników wodą w celu ich dociążenia. Trwa pompowanie wody z istniejących rozlewisk. Katowice – ul. Szadoka – rozlewisko wodne zagrażające budynkom. Ruda Śląska – działania na terenie miasta koncentrują się w rejonie rozlewisk przy ulicy Basenowej, Zielonej i Kokota. W tych rejonach doszło do podtopienia budynków mieszkalnych. Trwają działania polegające na wypompowaniu wody z rozlewisk przy pomocy zestawów pompowych dużej wydajności. Sosnowiec – zalane zostały pomieszczenia piwniczne w wielu budynkach jednorodzinnych. Podtopiony został również teren wokół osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Okólnej. Miejscowość Międzybrodzie Bialskie przysiółek Łaski gmina Czernichów- trwają działania związane z wystąpieniem osuwiska ziemi. Miejscowość Międzybrodzie Żywieckie ul. Górska gmina Czernichów – wystąpienie kolejnego osuwiska ziemi. Województwo opolskie W powiecie Brzeg służby patrolują stan wałów przeciwpowodziowych. Na terenach: Kopanie, Lipki, Golczowice trwa uszczelnianie przepustów w wałach przeciwpowodziowych.

W powiecie Kędzierzyn-Koźle na bieżąco są zabezpieczane wały przeciwpowodziowe.

W powiecie Krapkowice udzielana jest pomoc mieszkańcom w usuwaniu skutków powodzi. Na terenie powiatu 167 osób zostało ewakuowanych. W powiecie opolskim trwa obrona miejscowości wzdłuż rzek w gminie Dobrzeń Wielki. Służby biorą udział w zabezpieczaniu przed zalaniem huty Jedlice. W Opolu trwa obrona dzielnicy Metalchem. Strażacy umacniają wały przeciwpowodziowe.Województwo podlaskie

Dziś o godz. 6.00 rano na wodowskazach odnotowano: przekroczenia stanu ostrzegawczego na rzekach: Narew w miejscowości Narew o 2 cm (w ciągu 24h ubyło 2 cm) i Biebrzy w miejscowości Osowiec o 15 cm (w ciągu 24h przybyło 2 cm) oraz Jeziorze Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród o 1 cm (w ciągu 24h przybył 1 cm). Na terenie województwa podlaskiego nie występuje zagrożenie powodziowe dla mieszkańców.

Województwo mazowieckie

Sytuacja na terenie Mazowsza jest nadal trudna. We wszystkich powiatach trwa umacnianie i podnoszenie wałów. W miejscowości Świniary w powiecie płockim został przerwany wał przeciwpowodziowy na długości około 50 metrów. W tej chwili służby pracują na miejscu przy zabezpieczaniu miejsca, w którym doszło do przerwania. W ty momencie wały są umacniane i podnoszone we wszystkich powiatach województwa, m.in. w lipskim, grójeckim, zwoleńskim, piaseczyńskim, płońskim, sochaczewskim, płockim i otwockim. Trudna sytuacja jest w powiecie nowodworskim, gdzie doszło do cofki na rzece Narew. Do przesiąkania wałów doszło m.in. w Leoncinie w powiecie Czosnów. Doszło też do uszkodzenia technicznego przepompowni wody Borowiczki. Na miejscu stale pracują pompy dużej wydajności. Dziś na terenie Portu Praskiego doszło do powstania wyrwy w wale przeciwpowodziowym. Na razie nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków.

Województwo pomorskie

Dziś przewidywane jest wprowadzenie stanu alarmu powodziowego w powiatach nadwiślańskich. Prawdopodobnie fala kulminacyjna dotrze do województwa pomorskiego we wtorek 25 maja br. Prognozowana wysokość fali nie powinna przekroczyć korony wałów. W związku z długim przepływem wody może dochodzić do przesiąknięć i uszkodzeń wałów. Możliwe są również lokalne podtopienia. Alarm powodziowy wprowadzony zostanie na terenie powiatów nadwiślańskich: gdański, malborski, kwidzyński, tczewski, sztumski, nowodworski.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Kolejne drogi do remontu

Droga do gruntów rolnych w Grzędach Górnych zostanie poddana przebudowie na długości

W trosce o bezpieczeństwo

Grupa Sudecka GOPR  przeprowadzała cykl ćwiczeń w zakresie ewakuacji i transportu ludzi,
Go to Top