ziemia

Woda, ziemia, powietrze

w Aktualności

W Publicznym Gimnazjum nr 6 na Piaskowej Górze w Wałbrzychu rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu Ekologia – innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania przedmiotów matematyczno -przyrodniczych metodą projektu.

Przedsięwzięcie – objęte honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – będzie realizowane w gimnazjum przez kolejne 4 semestry. Szkoła otrzymała do realizacji program „Trzy żywioły – woda, ziemia, powietrze" oraz dodatkowe godziny na zajęcia dla uczniów (100 godzin w każdym semestrze). W grudniu br. zostaną również przekazane pomoce dydaktyczne (na kwotę 12 tysięcy złotych) niezbędne do realizacji zadań. Dwie dwudziestoosobowe grupy uczniów – zróżnicowane wiekowo i dydaktycznie – pracują w ramach zajęć pozalekcyjnych pod okiem siedmioosobowego zespołu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Oczekiwanym efektem jest wyedukowanie ucznia jako osoby świadomej zjawisk ekologicznych i przyrodniczych, rozumiejącej procesy kształtowania środowiska oraz posiadającej umiejętności praktyczne do wykorzystania tej wiedzy i jej wdrożenia. Rola pedagogów polega głównie na doradztwie oraz tworzeniu warunków i atmosfery do samodzielnej pracy gimnazjalistów. Natomiast od samego ucznia zależy, czy wykorzysta warunki i szanse rozwoju, które stwarza mu szkoła. Młody człowiek ma możliwość samodzielnego stawiania hipotez, sprawdzania ich prawdziwości, planowania i realizowania działań zgodnie z poznanymi zasadami. Najaktywniejsi zostaną nagrodzeni – wezmą udział w obozach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski i partnera niemieckiego.

W tym semestrze uczniowie objęli badaniami pierwszy z żywiołów – powietrze, zaintrygowały ich dwa zagadnienia: „Obserwacja pogody" oraz „Środowiskowi dywersanci – hałas, odór i nadmierne oświetlenie". 4 – 5 osobowe zespoły wykonują ustalone zadania pod kierunkiem swojego lidera. Uczniowie założyli stronę internetową projektu (www.eko-projekt.iscool.pl), na której dokumentują wyniki swoich badań. Nauczyciele wspierają działania gimnazjalistów poprzez pomoc merytoryczną i logistyczną organizację doświadczeń oraz eksperymentów. W trakcie spotkań tworzy się zupełnie nowa płaszczyzna relacji uczeń – nauczyciel. Oprócz zajęć w szkole zaplanowane są badania w terenie, wycieczki dydaktyczne a także warsztaty na Uniwersytecie we Wrocławiu. Dzięki projektowi oferta edukacyjna Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu stała się atrakcyjniejsza, a uczniowie bardziej polubili przedmioty ścisłe. Projekt Ekologia realizowany jest ze środków Funduszu Społecznego z budżetu Państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5- projekty innowacyjne.Redakcjafot. Dwie dwudziestoosobowe grupy uczniów – zróżnicowane wiekowo i dydaktycznie – pracują w ramach zajęć pozalekcyjnych pod okiem siedmioosobowego zespołu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Bezpieczne drogi

Gmina Walim może się pochwalić kolejnym odcinkiem nowego chodnika przy drodze powiatowej

Zachodnia wyremontowana

Zakończyła się bardzo ważna dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego a szczególnie gminy Boguszów-

Mają obwodnicę!

28 października pierwsi kierowcy pojechali wałbrzyską obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr
Go to Top