Wójtowie i burmistrzowie utworzyli komitet - video

Wójtowie i burmistrzowie utworzyli komitet – video

w Aktualności

Transport i komunikacja, administracja, bezpieczeństwo, promocja oraz społeczeństwo obywatelskie – to główne punkty programu wyborczego Komitetu Wyborczego wyborców Nasz Powiat. Poniżej materiał video.

Pierwszy z nich członkowie Komitetu chcą zrealizować m.in. poprzez remont dróg powiatowych, a następnie przekazaniu ich gminom, aby mogły skuteczniej dbać o utrzymanie porządku i odśnieżanie oraz doprowadzenie do tego, by autobusy wałbrzyskiej komunikacji dojeżdżały do każdej gminy powiatu wałbrzyskiego. W ramach zmian administracyjnych przeprowadzona ma być redukcja liczby członków zarządu do 2 etatów, stanowisk kierowniczych do 8 etatów, a zaoszczędzone pieniądze mają zostać przekazane na komunikację. Ponadto członkowie KWW Nasz Powiat zadeklarowali uproszczenie procedur urzędniczych oraz przekazanie części zadań gminom, co w konsekwencji ma ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych. Propozycje zmian dotyczą również działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W planach jest m.in. wykupienie dodatkowych patroli policji na terenie poszczególnych gmin, zwiększenie pozyskiwanych środków unijnych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, usprawnienie systemu reagowania na pojawiające się zagrożenia czy utworzenie w porozumieniu z gminami schroniska dla zwierząt. Duży nacisk kładziony ma być również na promocję. – Będziemy liderem w inicjowaniu działań promocyjnych gmin w regionie, przystąpimy do Lokalnej Organizacji turystycznej Aglomeracja Wałbrzyska oraz będziemy finansować działania promujące atrakcje turystyczne powiatu wałbrzyskiego w województwie, kraju i zagranica – zapowiadają założyciele. Ostatni punkt programu – społeczeństwo obywatelskie – związany jest ze zwiększeniem poziomu dofinansowania zadań publicznych, powołaniu pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieraniu działalności związanej z aktywizacją fizyczną i intelektualną seniorów. – Osiągniemy sukces bez politycznych podziałów – zapewniają założyciele komitetu, którymi zostali: Tadeusz Wlaźlak – burmistrz Szczawna Zdroju, Adam Hausman – wójt Walimia, Adam Górecki – wójt Czarnego Boru, Waldemar Kujawa – burmistrz Bobuszowa Gorc, Leszek Orpel – burmistrz Jedliny Zdroju, Andrzej Laszkiewicz – burmistrz Mieroszowa, Roman Głód – pełnomocnik wyborczy i reprezentant Głuszycy oraz Piotr Bryk – pełnomocnik finansowy oraz reprezentant gminy Stare Bogaczowice. Poniżej materiał video.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top