Wreczą stypendia twórcom

Wreczą stypendia twórcom

w Kultura

25 czerwca w Sali Maksymiliana zamku Książ odbędą się obchody Dnia Wałbrzyskiego Twórcy, połączone z koncertem promocyjnym VII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy oraz wernisażem wspólnej wystawy prac Kazimierza Starościaka, Eugeniusza Kiszczaka i Krzysztofa Jędrzejca. Początek uroczystości o godz. 18.00.

W programie obchodów zaplanowano m.in. wręczenie nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, wręczenie stypendiów Prezydenta Wałbrzycha dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, koncert promujący VII Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy – w programie koncertu sonaty Fryderyka Chopina i Siergieja Rachmaninowa. Po koncercie wernisaż wystawy prac Kazimierza Starościaka, Eugeniusza Kiszczaka i Krzysztofa Jędrzejca. Informacje o nagrodzonych:

1. Małgorzata Wiłkomirska jest jedną z najbardziej zasłużonych osób zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej na terenie Wałbrzycha i w regionie. Od 1980 r. pracuje jako prelegentka i w tym czasie wzięła udział w blisko 15000 koncertów edukacyjnych dla dzieci – tylko w 2009 r. zorganizowała i wykonała 680 koncertów edukacyjnych w przedszkolach i szkołach całego Dolnego Śląska. Koncerty te są unikalną forma upowszechniania muzyki wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Małgorzata Wiłkomirska poza działalnością prelegencką udziela się także w ruchu amatorskim. W 1999 r. założyła i do dziś kieruje Chórem Millenium, a od 2007 r. prowadzi również Chór Frankofonów. 2. Danuta Szymala jest autorką licznych wystaw rękodzieła artystycznego na terenie Wałbrzycha. Prowadzi społecznie Koło Rękodzieła przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałbrzychu. Za swoją społeczną pracę w 2007 r. została nominowana do tytułu Wolontariusza Roku, a w 2008 r. za działalność na rzecz aktywności seniorów otrzymała wyróżnienie. Danuta Szymala w 2009 r. w ramach programu „Seniorzy w Akcji" zorganizowała Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów. Prowadzone przez nią Koło Rękodzieła pomaga swoim członkom rozwijać pasje, przedstawiać i promować w społeczeństwie tradycje ludowe oraz zachować ciągłość kultury ludowej na terenie Miasta Wałbrzycha. Informacje o stypendystach:

1. Małgorzata Rykowska – autorka dwóch podręczników, ćwiczeń oraz programu nauczania muzyki dla klas szkół podstawowych. Prowadzi amatorski zespół Gospel, ponadto przygotowuje uczniów do udziału w konkursach muzycznych. Program stypendium: opracowanie poradnika metodycznego dla osób zajmujących się prowadzeniem zajęć muzycznych w placówkach oświatowych.

2. Zbigniew Szałko – autor dwóch podręczników do nauczania muzyki i czternastu materiałów repertuarowych dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Zajmuje się nauczaniem muzyki, propaguje twórczość muzyczną poprzez organizowanie i sponsorowanie festiwali muzycznych. Prowadzi także szkołę muzyczną "OKTAWA".

Program stypendium: wydanie profesjonalnych materiałów dydaktycznych dla potrzeb nauczycieli muzyki oraz zorganizowanie koncertów uczniów szkoły muzycznej "OKTAWA". 3. Roman Gileta – autor dziewięciu tomików poezji, laureat kilkudziesięciu konkursów poetyckich i prozatorskich. Jest Prezesem Stowarzyszenia Środowisk Twórczych oraz wałbrzyskiego oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich. Organizuje wiele imprez literackich i artystycznych.

Program stypendium: przygotowanie książki zawierającej dwanaście opowiadań o Wałbrzychu i jego mieszkańcach.

4. Jerzy Kosmaty – badacz historii górnictwa w regionie wałbrzyskim. Autor 34 referatów naukowych na temat historii górnictwa wałbrzyskiego. Jako rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał 5 opinii dot. kopalni w Wałbrzychu. Uzyskał doktorat w Instytucie Historii Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z tematu historii górnictwa wałbrzyskiego.

Program stypendium: opracowanie i wydanie książki pt. „Kształtowanie się technicznej kadry kierowniczej Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w okresie 1945-2000" (praca doktorska).

5. Barbara Sałaga – autorka prac malarskich. Zajmuje się także wzornictwem przemysłowym w dziedzinie ceramiki oraz grafiką komputerową. Swoje prace prezentowała w Polsce i za granicą. Za swoje prace otrzymała szereg nagród i wyróżnień.

Program stypendium: stypendium artystka zamierza przeznaczyć na przygotowanie cyklu prac malarskich „Spojrzenie Kobiety".

6. Liliana Gronuś – artystka tworzy obrazy z guzików – posiada Certyfikat za unikalną kolekcję obrazów z guzików. Zajmuje się również pisaniem wierszy i bajek dla dzieci – jest współautorką „Baśniowego Wałbrzycha".

Program stypendium: przygotowanie indywidualnej wystawy obrazów z guzików.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Kultura

O!PLA

Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji 3-go Maja tuż, tuż nic więc dziwnego,

To był ich dzień

Bibliotekarze z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego uroczyście świętowali Dzień Bibliotekarza.

Dzień bibliotekarza

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, w tym roku przypadającego na 
Go to Top