Wspólna inwestycja

w Powiat

Zakończył się kolejny etap wspólnej inwestycji Powiatu Wałbrzyskiego z gminą Stare Bogaczowice tj. budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach.

Wartość zadania wynosiła 350 tysięcy złotych, w tym dofinasowanie ze strony Powiatu Wałbrzyskiego – 50 tysięcy złotych. Prace obejmowały budowę chodnika  o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikami od strony jezdni oraz obrzeżami betonowymi od strony zewnętrznej, wraz z kanalizacją opadową w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach.  W ramach zadania utworzono 523 m² chodnika (435 m² kostka biała – chodniki, 88 m² kostka czerwona – wjazdy i zjazdy, w tym przejazdy przez chodniki).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Powiat

Bezpieczniej

Zakończył się montaż barier energochłonnych na drodze powiatowej Rybnica Leśna – Grzmiąca.

Z myślą o turystach

Zawarta została umowa na przebudowę obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej

Niespodzianka po wakacjach

Przy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle powstaną dwa
Go to Top