Współpraca uczelni z pracodawcami

Współpraca uczelni z pracodawcami

w Gospodarka

Sukces wałbrzyskiej uczelni i ważna wiadomość dla pracodawców z branży ochrony zdrowia, którzy borykają się z dostępem do wykwalifikowanej kadry. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, na studiach pierwszego stopnia już od roku akademickiego 2016/2017. Uruchomienie nowego kierunku to m.in. efekt działań Dolnośląskich Pracodawców i funkcjonującej w ramach związku Sekcji Pracodawców Medycznych.

Naukę od października w trybie dziennym (stacjonarnym), bezpłatnym będzie mogło rozpocząć ok. 60 studentów. Właściciele prywatnych podmiotów medycznych zrzeszonych w Dolnośląskich Pracodawcach – regionalnym związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, otwarcie zadeklarowali pomoc w kształceniu praktycznym (staże i praktyki zawodowe) przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. – To pierwszy tego typu przypadek na Dolnym Śląsku, że z inicjatywy grupy przedsiębiorców oraz regionalnego związku pracodawców będzie otwarty nowy kierunek studiów, odpowiadający na wyraźne potrzeby podmiotów branży medycznej – mówi Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców- regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan. Pielęgniarek i położnych do 35 roku życia zarejestrowanych  w Wałbrzyskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych jest ledwie ok. 190, a tych powyżej 35 roku życia ok. 6 tysięcy. Sytuacja ta jest spowodowana likwidacją liceów medycznych, brakiem  w regionie studiów wyższych, na których można zdobyć zawód pielęgniarki oraz emigracja pielęgniarek do krajów UE.  Otwarcie kierunku pielęgniarstwa w wałbrzyskiej uczelni rozwiąże długotrwały i narastający problem pozyskiwania wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej i polepszy jakość świadczenia usług medycznych, promocji i edukacji zdrowotnej.  Przyszli studenci pielęgniarstwa natomiast zyskają gwarancję zatrudnienia w publicznych i niepublicznych podmiotach medycznych.

Dolnośląscy Pracodawcy wraz z aktywnie funkcjonującą w ramach związku Sekcją Pracodawców Medycznych pod przewodnictwem Roberta Śliwy z Przychodni Specjalistycznej Regina i Walenty Śliwa S.J. byli inicjatorami podjętej współpracy na rzecz uruchomienia pielęgniarstwa w Wałbrzychu. Wniosek wałbrzyskiej uczelni został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 362/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. o nadaniu uprawnień do prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku pn. „pielęgniarstwo", profil praktyczny.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Go to Top