Wstępny rozruch sortowni

Wstępny rozruch sortowni

w Gospodarka

Na terenie byłego składowiska śmieci w Lubawce próbnie uruchomiono kompostownię i jeden z tuneli do kompostowania odpadów. Francuski inżynier Freddy Loiselier szkoli pracowników. W wybudowanej halimontowane są maszyny i urządzenia sortownicze. Prace dobiegają końca. Instalacja będzie w pełni uruchomiona pod koniec listopada.

Dzięki niej rocznie będzie można przetworzyć 40 tysięcy ton odpadów komunalnych, obsłużyć 150 tys. mieszkańców 17 dolnośląskich gmin zpowiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i złotoryjskiego. – Instalacja nie jest uciążliwa dla mieszkańców i środowiska – mówi realizujący inwestycję prezes zarządu Sanikom spółki z o.o. w Lubawce, Andrzej Wojdyła. – Dzięki niej około 30 % odpadów będzie można wykorzystać w cementowniach jako paliwo energetyczne, 40% będzie kompostowane, natomiast małą część – około 10 % skierujemy do składowania. Cały  kontrakt opiewa na 43 mln zł. Sanikom pozyskał większość pieniędzy z Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top