Wybory dla organizacji pozarządowych

w Aktualności

21 czerwca br.  godz. 16:00  odbędzie się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na którym zostaną wybrani dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu osobowego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji na lata 2013-2015.

Wybranie 10 przedstawicieli, spośród zgłoszonych kandydatów/kandydatek przez organizacje pozarządowe, odbędzie się w tajnym głosowaniu. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać kandydata/ki na członka/członkinię Rady drugiej kadencji na lata 2013-2015 w terminie do 17 czerwca do godz. 15.30 w  na specjalnym formularzu, który trzeba wysłać na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu – Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel 74 66 55 152. Zgłoszenie kandydatury do Rady rekomenduje Prezes Zarządu organizacji pozarządowej, zgodnie z aktualnym rejestrem.

Do zadań Rady należy w szczególności: opiniowanie projektów strategii oraz programów społecznych,  konsultowanie i opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych, współpraca przy przygotowaniu projektu programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top