Wybrali wykonawcę Aqua-Zdroju

Wybrali wykonawcę Aqua-Zdroju

w Aktualności

Wiemy już, kto wybuduje wałbrzyski kompleks Aqua-Zdrój. Dziś rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót. Ich koszt wyniesie ponad 79 mln zł.

Na stronach internetowych wałbrzyskiej spółki pojawiło sie dziś zawiadomienie o wyborze oferty, dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robotybudowlanej pn.: "Budowa Centrum Turystyczno – Sportowego "AQUA – ZDRÓJ" przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu" polegającego na: Wykonaniu robót budowlanomontażowych w zakresie budowy Centrum Turystyczno – Sportowego "AQUAZDRÓJ" przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu.

została wybrana oferta złożona przez konsorcjum firm:- MAXI-STAR Sp. z o.o. z Uściskowca k. Obornik – lider konsorcjum, PUHP MAXI-STAR Konstruktor ZPChr Tomasz Kaczmarek z Uściskowca – partner konsorcjum, TIWWAL Sp. z o.o. z Warszawy – partner konsorcjum, HOLMA Sp. z o.o. ze Starych Babic – partner konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe "BUDOPOL" S.A.z Bydgoszczy – partner konsorcjum.Oferta okazała się najkorzystniejsza spośród ofert ważnych pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert (cena). Wybrane konsorcjum koszt prac wyceniło na 79.149.641,62 zł.Na przetarg wpłynęło w sumie 8 ofert. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wykluczył żadnego wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej złożonej oferty.Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania do wszystkich Wykonawców zawiadomienia o wyborze oferty z uwzględnieniem zapisów art. 170 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top